Haminassa heinäkuussa 2019 ensimmäistä kertaa järjestetyn Miekat, muurit, musketit -historiafestivaalin hiilijalanjälki on laskettu. Selvityksen teki Haminan kaupungin toimeksiannosta lappeenrantalainen elinkaariarviointiin erikoistunut LCA Consulting Oy.

Laskennassa otettiin huomioon tapahtumassa käytetty energia, tuotetut jätteet sekä tapahtumassa tarjoiltu ruoka ja juoma. Liikenteestä mukana olivat tapahtuma-ajoneuvojen käyttö sekä työntekijöiden matkat. Tapahtumavieraiden matkustus rajattiin tarkastelusta pois, vaikeasti kerättävän tiedon vuoksi.

Tuloksena saatiin tapahtuman hiilijalanjäljeksi reilut 14 000 kgCO2-ekv. Ottaen huomion tapahtuman kävijämäärän – reilut 11 000 – määrä on noin 1 200 gCO2-ekv kävijää kohden, joka vastaa noin 8 kilometrin autolla ajoa / kävijä.

Kaksi merkittävintä hiilijalanjälkeen vaikuttanutta asiaa olivat tällä rajauksella 47 % osuudella tapahtumassa käytetty ruoka ja juoma sekä 45 % osuudella tapahtuman ajoneuvot. Nämä vastasivat siis 92 % tapahtuman päästöistä. Esimerkiksi jätteiden osuus päästöistä oli vain noin 3 % johtuen pääosin hyvästä jätteiden hyödyntämisasteesta Kymenlaaksossa. Myös lajittelu sekä tapahtumassa käytetyt biohajoavat astiat auttoivat jätteiden päästöjen vähentämisessä.

Selvitys toi myös esille, että Haminan kaupungin käyttämä vihreä sähkö toi tapahtuman hiilijalanjälkeen 7 % säästön päästöissä verrattuna suomen keskimääräisellä sähköntuotannolla tuotettua sähköä.

Ideoita ekologiseen tapahtumatuotantoon

– Selvityksen tulokset tullaan ottamaan huomioon jatkossa vastaavien tapahtumien ekologisuutta kehitettäessä, kertoo tapahtumatuotantopäällikkö Paula Kouki. – Suunnitelmissa on esimerkiksi lisätä kasvisruoan osuutta tarjottavassa ruoassa.

Myös tapahtumavieraiden liikennepäästöt pyritään jatkossa huomioimaan.

– Sen lisäksi, että päästömäärän arviointia voidaan kehittää, voimme esimerkiksi edistää julkisen liikenteen käyttöä tapahtumaan saapumisessa, Kouki arvioi.

Tapahtuman hiilijalanjälkiselvitys sekä ekologisen tapahtumatuotannon kehittäminen tukevat Haminan kaupungin työtä kohti hiilineutraaliutta. Haminan kaupunki liittyi Hinku-kunnaksi vuonna 2017.

Liite: Selvitys Miekat, muurit ja musketit- tapahtuman hiilijalanjäljestä – LCA Consulting Oy, syyskuu 2019

Lisätietoja:

Tapahtumatuotanto: Paula Kouki, tapahtumatuotantopäällikkö, Haminan kaupunki p. 040 746 4220
Hiilijalanjälkiselvitys: Heli Kumpulainen, projektipäällikkö, LCA Consulting p. 044 – 235 6995
Haminan kaupungin Hinku-työ: Tapio Glumoff, ympäristöpäällikkö, Haminan kaupunki, p. 040 511 9819

Kuvateksti: Miekat, muurit ja musketit -tapahtumassa ruokailussa panostettiin mm. lajitteluun sekä biohajoaviin astioihin. Kuva: Vesa Hovi, Vekkuva.

Pin It on Pinterest

Share This