Haminan nuorisovaltuusto ja nuorisopalvelut järjestivät viidennen kerran hyvinvointiseminaarin. Tilaisuus järjestettiin 18.11.21 Vehkalahtisalissa ja sitä pääsi seuraamaan myös Haminan YouTube-kanavan streamin kautta.
Markus Lemmetyinen, Miika Rokka ja Jenny Amperla puhumassa Vehkalahtisalissa.

Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Roni Yildirim pohjusti hyvinvointiseminaarin teemaa, mielenterveys, omien kokemusten ja tuntemiensa nuorten kokemusten kautta. Nopea toiminta, ennakoiva työskentely ja tietoisuuden lisääminen ovat avaintekijöitä, joiden avulla nuoria voidaan auttaa. Jos vanhemmilla olisi tarpeeksi tietoa, heillä olisi enemmän valmiuksia puhua nuorelle ja auttaa häntä. 

– Luottamukseen kuuluu se, että toisten asioista ei kerrota ulkopuolisille mutta toisaalta myös se, että kaveria ei jätetä pulaan vaan hänelle voidaan tarvittaessa hakea apua, Roni muistutti kuulijoita. – Pidetään yhdessä huolta siitä, että mielenterveydestä on saatavilla tarpeeksi ja ajantasaista tietoa ja, että kaikilla on mahdollisuus saada tarvitsemaansa apua.

Vuoden Lapsellinen teko

Haminan Pelastakaa Lapset ry jakoi toista kertaa Vuoden Lapsellinen teko-palkinnon. Vuoden Lapsellinen teko-palkinto saajaksi ehdotuksia on haettu sosiaalisen median kautta ja se annetaan lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia edistävällä taholle tai yksittäiselle henkilölle. Tänä vuonna palkinnon sai yksityishenkilö, jolle palkintoa oli jo edellisenä vuonnakin ehdotettu. 

– Tänä vuonna palkinnon sai yksityishenkilö, joka on tehnyt yli 25 vuotta uraa Haminan varhaiskasvatuksessa. Päivätyönsä lisäksi hän tekee vetää sydämellä lasten ja lapsiperheiden liikuntaa Kansalaisopistossa sekä toimii tukihenkilönä ja tukiperhevanhempana sitä tarvitseville. Palkittava henkilö on myös edistänyt Haminan lastenkulttuuria ja yksi Uppo-Outo ja kumiankat -yhtyeen perustajajäsenistä, kuvaili palkintoa Haminan Pelastakaa Lapset ry:n puolesta jakamassa ollut Anne-Marie Terämä vuoden 2021 palkinnonsaajaa Jukka Teräslahtea

Nuorten hyvinvointisuunnitelman tulevat toimenpiteet

Nuorisokoordinaattori Jenny Amperla esitteli nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden nykytilannetta ja tulevia toimenpiteitä. Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet on nostettu nuorten toimijuuskyselystä. Viime vuoden hyvinvointisuunnitelman pohjalta on kuluneen vuoden aikana tehty nuorisopalveluiden organisointia, avattu nuorille uusia tiloja, mallinnettu ehkäisevän päihdetyön rakenteita ja lisätty monialaista yhteistyötä. Myös nuorten työllisyyden ja osallisuuden parantaminen sekä vertaistukitoiminnan kehittäminen ovat olleet kuluneen vuoden kantavia teemoja.

Tulevalla kaudella suunnitelmissa on nuorisopalveluiden resurssien edelleen kehittäminen, nuorten kuulemisen vahvistaminen ja nuorten ottaminen mukaan toimintojen kehittämiseen. Lisäksi nuorille suunnatun tiedotuksen ja viestinnän parantaminen sekä erilaisten kumppanuuksien ja verkostojen rakentaminen tulevat olemaan nuorisotyön listalla.

– Kumppanuudet ja monialainen yhteistyö on erityisen tärkeää, koska kukaan ei tee nuorisotyötä yksin, Jenny muistutti kuulijoita. 

Haminan kaupungin nuorisotyöntekijä Markus Lemmetyinen ja Haminan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Miika Rokka kertoivat Aseman Lapset ry:n Walkers on wheels-hankkeesta. Hankkeen kautta Haminassa on kaksi kuukautta ollut käytössä Wauto eli nuorten liikkuva kohtaamispaikka, joka kulkee nuorten luokse. Toimintaa on Haminassa ollut neljänä iltana viikossa ja kahden kuukauden aikana kohtaamisia on kertynyt 1037. 

– Mitä kuuluu? on olennaisin kysymys, jota Wautolla liikkuvat aikuiset nuorille esittävät. Meillä on käytössä Kutsusta paikalle-toimintamalli eli somekanavissa aloitamme aina viestimisen siitä, että Wauto liikkuu tänään. Sitten nuoret laittaa meille viestiä, mihin he Wauton haluaisivat paikalle. Kuukausi meillä on jäljellä ja sen jälkeen katsotaan, että mitä tehdään. Toiveena on, että tulevaisuudessa meillä olisi oma auto, joka ympäri kaupunkia kruisailee, Markus kertoi Wauton toiminnasta.

– Kun mennään nuorten luokse, toimitaan aina nuorten ehdoilla. Tällä tavalla kohdataan paljon nuoria, joita ei perinteisessä nuorisotalo-toiminnassa kohdata. Nuorilta on tullut paljon kiitosta siitä, että nuorisopalvelut liikkuvat kaupungilla. Emme ole aikuisia, jotka tulevat häätämään pois ja vaan aikuisia, jotka tulevat viettämään aikaa heidän kanssaan, Miika.

Wauto-toiminnan kehittämisen lisäksi nuorilta on noussut toiveita tukihenkilötoiminnasta, kokemusasiantuntija- ja vertaistukitoiminnasta sekä mm. yökahviloista. Nuorten kohtaamisen lisäksi toiveita on vanhemmuuden tukemisen ja vanhempien verkoston kehittämisestä järjestöjen ja Kymsoten kanssa. Yhteisö kasvattaa ja pitää huolta-malli sekä Haminan harrastamisen mallin kehittäminen, edistäminen ja vakiinnuttaminen ovat tärkeitä teemoja. 

– Olen iloinen valiokuntien iltakoulusta, koska se kertoo, että meillä on taustatuki kunnossa, Jenny päätti nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden esittelyn.

Nuorten mielenterveys

Paikalla ja linjoilla olevilta kerättiin sanoja, jota tulee mieleen teemasta nuorten mielenterveys. Tukiverkosto, tulevaisuus, välittäminen ja hyvinvointi nousivat suurimpaan rooliin yksittäisissä sanoissa. 

Sanojen siivittämänä käynnistyi paneeli, jossa keskustelijoina olivat Kymsoten Nuorten Matalan Kari Lindberg, kokemusasiantuntija Jenna Tiikkainen sekä Haminan lukion ja Ekamin Haminan kampuksen opiskelukuraattori Tiina Kiri. Panelisteille esitettiin erilaisia väittämiä koskien mielenterveysongelmia, kuten “Ihmiset joilla on mielenterveysongelmia, ovat vastuuttomia, heikkoja tai laiskoja sekä Mielenterveyden ongelmat eivät kosketa minua.”

Panelistit keskustelivat siitä, kuinka mielenterveysongelmat ovat täysin verrattavissa fyysisiin sairauksiin. Vaikka sairaus ei näy ulospäin, on se yhtä lailla oikea. Mielenterveysongelmat koskettavat lähes jokaista. Elämästä ei voi koskaan tietää ja aivan varmasti jokaisen lähipiirissä on joku, jolla on tai on ollut päihde- tai mielenterveysongelmia. 

– Nuoruuteen ikävaiheena kuuluu ailahteluja ja suuria muutoksia. Voi olla haasteellista huomata, milloin on kysymys ikävaiheeseen kuuluvasta vaihtelusta ja, milloin mielenterveyden häiriöstä. Sen vuoksi tilanteeseen tulee paneutua ja niitä tarkasti selvitellä, Kari muistutti kuulijoita.

Haminan lukion kuoro laulamassa.

Hyvinvointiseminaari päätettiin Haminan lukion kuoron koskettavaan esitykseen, joka oli potpuri erilaisista mielenterveyttä koskettavista lauluista.

Pin It on Pinterest

Share This