Kymsoten ja Haminan kaupungin edustajat keskustelivat sosiaali- ja terveyspalveluista Kymsoten ja Haminan kaupungin yhteisessä tapaamisessa keskusteltiin haminalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista ja niihin suunniteltavista muutoksista. Keskeiseksi teemaksi nousivat ikääntyneiden palvelut, erityisesti asumispalvelut. Lisäksi keskustelua käytiin myös kiirevastaanotoista.

Haminan kaupungin virkamiehet ja poliittinen johto olivat kutsuneet Kymsoten johdon tällä viikolla vieraakseen kaupunginhallituksen iltakouluun. Haminalaispäättäjiä huolestuttivat Kymsoten suunnitelmat palveluiden muutoksista. Tehostettua palveluasumista säilyy Kellokalliossa Kymsote kertoi aiemmin lokakuussa suunnittelevansa Haminan Kellokallion palvelukeskuksen sulkemista. Uudemman tarkastelun ja Haminan kaupungin edustajien kanssa käydyn keskustelun perusteella suunnitelmaa on kuitenkin päätetty muuttaa niin, että palvelukeskuksen vuonna 2011 remontoiduissa osissa jatketaan tehostettua palveluasumista. Sen sijaan Kellokallion 16-paikkainen Mäntyläkoti suljetaan, sillä sen osalta tilat eivät vastaa ikääntyneiden pitkäaikaisen asumisen vaatimuksia huonekokojen ja puuttuvien saniteettitilojen osalta.

Mikäli suunnitelma hyväksytään, niin Kellokallioon jäisi 29 paikkaa ja Mäntyläkoti sulkeutuisi elokuussa 2020. Mäntyläkodin asukkaiden sijoittuminen muihin tehostetun palveluasumisen yksiköihin tehtäisiin tiiviissä yhteistyössä työntekijöiden, asukkaiden ja näiden läheisten kesken. Muutoksen toteuttamisessa Kymsote pystyy hyödyntämään kokemustaan Kouvolan Kaunisnurmen palvelukeskuksen sulkemisesta. Tuolloin yhteistyössä onnistuttiin niin asiakkaiden siirtymisessä uusiin koteihin kuin henkilöstön sijoittumisesta uusiin työtehtäviin.

Tehostetun palveluasumisen tavoitteet pysyvät Kaiken kaikkiaan Kymsote suunnittelee 300 tehostetun palveluasumispaikan vähentämistä, joista noin puolet on omasta tuotannosta ja puolet ostopalveluista. Paikkoja vähennetään tasaisesti koko maakunnassa. Kunnissa, jossa vähenee oma tuotanto ei samassa määrin vähennetä ostopalveluja ja päinvastoin. Kansallisessa Ikäihmisten palveluiden laatusuosituksessa (2013) määriteltiin, että vuoden 2017 loppuun mennessä tehostetun palveluasumisen piirissä on 6–7% yli 75-vuotiaista. Kymenlaaksossa osuus oli vuonna 2017 9,7 %. Nyt Kymsote tavoittelee reilua 7 %.

Pin It on Pinterest

Share This