Haminan kaupunki noudattaa koronarajoitusten osalta Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksiä ja suosituksia sekä Kymenlaakson alueellisen koronakoordinaatioryhmän linjauksia.

Julkiset palvelut

Julkiset palvelut ovat avoinna normaalisti. Esimerkiksi uimahallit, kirjastot ja museot ovat avoinna normaaliin tapaan. 

Elokuvateatteri Kino Haminan näytöksiin otetaan kerrallaan max 50 henkilöä.

Kaupungin nuorisotilat ovat edelleen avoinna, mutta ryhmissä tapahtuva toiminta on keskeytetty 10.1. asti.

Ryhmäharrastustoiminta ja kaupungin liikuntatilat

Ryhmäharrastuksissa suositellaan joulutauon jatkamista 10.1.2021 asti.

Harjoituksiin saa osallistua vain täysin terveenä ja oireettomana. Harjoituksissa suositellaan erittäin vahvasti maskin käyttöä 12 vuotta täyttäneille aina kun se on mahdollista, eli esimerkiksi valmentaessa, pukuhuonetiloissa ja käytävillä liikuttaessa.

Haminan kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimissa sisätiloissa järjestettäviä otteluita, kilpailuja, tapahtumia, näytöksiä tai vastaavia voi järjestää 12.1.2022 saakka seuraavin ehdoin:

1) Kokonaan ilman yleisöä. Kyseessä ei ole yleisötilaisuus, joten henkilömäärärajoitus voi ylittää 50 henkilöä, jos se on järjestelyjen kannalta tarpeellista (pelaajat/urheilijat/toimihenkilöt)

tai

2) Yleisön kanssa siten, että tilaisuudessa on enintään 50 henkilöä. Kyseessä on yleisötilaisuus, joten henkilömäärärajoitukseen lasketaan mukaan kaikki henkilöt, myös pelaajat, urheilijat, esiintyjät sekä toimihenkilöt.

Kaikissa tilaisuuksissa on huolehdittava terveysturvallisuutta edistävistä toimista ja yleisötilaisuuksien terveysturvallisuutta edistävistä toimista on tehtävä kirjallinen suunnitelma.

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (ESAVI) suosituksen, että nykyistä sisätiloissa järjestettävien yli 50 hengen yleisötilaisuuksien rajoitusta jatkettaisiin tammikuun loppuun saakka. Nykyinen rajoitus on voimassa 12.1.2022 asti.

Aikuisten sisätiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa suositellaan noudattamaan enintään 10 henkilön ryhmäkokoa.

Lasten harrastustoiminnassa suositellaan, että harrastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota koronaturvallisuuteen eli suositaan harjoituksia, joissa ei synny fyysistä kontaktia ja huolehditaan turvaväleistä. Suosituksena on, että harrastusryhmät harjoittelevat erillään muista ryhmistä omissa kuplissaan, jotta kontaktit muihin lapsiin ja ohjaajiin pystytään minimoimaan.

Yleisötapahtumat ja -tilaisuudet

Yli 50 hengen tapahtumat sisätiloissa on kielletty 30.12.2021-20.1.2022. Rajoitusta ei voi kiertää koronapassilla.

Sisätiloissa järjestettävissä vaalitilaisuuksissa on voimassa rajoitus enintään 50 henkilön kokoontumisesta ja vaatimus turvallisuusohjeiden noudattamisesta, kuten maskin käytöstä, käsihygieniasta huolehtimisesta ja turvavälien säilyttämisestä. Ulkotiloissa järjestettävissä vaalitilaisuuksissa on minimoitava väentungos ja suositellaan maskin käyttöä.

Yksityistilaisuudet

Yli 20 hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia ei suositella järjestettävän. Yksityistilaisuuksissa on myös vahva maskisuositus.

Koulut ja oppilaitokset

Perusopetus ja toinen aste valmistautuvat aloittamaan kevätlukukauden normaalin aikataulun mukaisesti lähiopetuksessa.

Peruskouluissa suositellaan maskin käyttöä 4. luokkalaisista lähtien.

Ravintolat

Ravintoloihin kohdistuu valtioneuvoston asettamia rajoituksia asiakasmäärän ja aukiolon suhteen. 30.12.2021-20.1.2022 koronapassia ei voi käyttää vaihtoehtoina rajoituksille.

Etätyö

Etätyötä suositellaan kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

 

Pin It on Pinterest

Share This