Haminan raatihuone tiistaina 24. syyskuuta 2013. Kuva: Seppo JJ Sirkka EASTPRESS

Haminan kaupungin strategiset linjaukset tietohallintoon ja viestintään

Tietohallintoa ja viestintää koskevien strategisten linjauksien tehtävänä on varmistaa organisaation yhteinen käsitys viestinnän, markkinoinnin ja tietohallinnon strategisesta merkityksestä osana kaupunkistrategian tavoitteita ja vahvistaa niiden merkitystä lisäarvon tuojina kuntalaisille osallistavina ja joustavina toimintatapoina. Linjaukset on valmisteltu kaupungin tietohallinnon ja viestinnän yhteistyönä.

Kaupunginhallitus hyväksyi Haminan kaupungin strategiset linjaukset tietohallintoon ja viestintään 2023-2025.

Haminan kaupungin strategiset linjaukset tietohallintoon ja viestintään

Haminan hyvinvointikertomuksen raportointi 2022 

Kaupunginhallitus päätti osaltaan hyväksyä Haminan hyvinvointikertomuksen raportoinnin vuodesta 2022 ja lähetti sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi

Haminan hyvinvointikertomuksen 2022 raportti

Suomi toisena kielenä (S2) -opettajan viran perustaminen kasvatus- ja koulutuspalveluihin 

Haminan kaupunki on saanut Valtion erityisavustusta 190 000 euroa varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022–2024. Avustuksella palkataan Suomi toisena kielenä -opettaja (S2-opettaja), joka tulee toimimaan päätoimisena tuntiopettajana pääasiassa Pappilansalmen,- Vehkalahden,- ja Uuden Summan kouluissa.

Kaupunginhallitus päätti perustaa kasvatus- ja koulutuspalveluihin Suomi toisena kielenä (S2) päätoimisen tuntiopettajan viran 1.8.2023 alkaen.

Haminan Energia Oy:lle myönnetyn lainan koron tarkistaminen

Haminan Energia Oy kuuluu Haminan kaupunkikonserniin  ja on kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiölle on myönnetty 5 miljoonan euron laina 2015 ja velka erääntyy maksuohjelman mukaan 31.3.2033 mennessä.Velkakirjan mukaan velan korko on kiinteä 2,0 % ja kaupungilla on oikeus tarkistaa korkoa, mikäli kaupungin varainhankinnan kustannukset muuttuvat vuoden 2019 tasosta. 

Kaupungin varainhankintakustannukset ovat nousseet merkittävästi, minkä johdosta kaupunginhallitus päätti tarkistaa Haminan Energia Oy:lle myönnetyn lainan korkoa siten, että lainan korko on 1.4.2023 alkaen 5,5 %.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja 20.3.2023

Pin It on Pinterest

Share This