Kuntatalouden haasteet käyvät hyvin ilmi tilinpäätöksen luvuista. Kaupunki teki vuonna 2019 alijäämää 1,1 miljoonaa euroa. Tulos heikkeni edellisestä vuodesta, jolloin tulos oli 0,4 M€ ylijäämäinen.

Ennakoitua huonompi tulos johtui lähinnä kunnallisverotilityksiin liittyneistä muutoksista, Kymsoten maksuosuuden tarkistuksesta vuoden 2018 toteutuneiden kustannusten mukaiseksi, erikoissairaanhoidon menojen kasvusta sekä sisäilmaongelmaisten rakennusten alaskirjauksista. Vuoden 2020 talous tulee olemaan erittäin haasteellinenmaaliskuussa Suomeen rantautuneen koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi.

Työttömyystilanne parani vuonna 2019. Haminassa työttömyysaste oli vuonna 2019 keskimäärin 10,5 prosenttia ja parani edellisvuodesta 0,4 %-yksikköä. Asukasluvun useamman vuoden kestänyt lasku ei ole taittunut. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Haminan kaupungin ennakkoväkiluku oli vuoden 2019 lopussa 20 129, jossa oli vähennystä 157 edellisvuoteen verrattuna. Väestömäärän lasku johtui syntyvyyden ja kuolleisuuden erosta, nettomuutto oli positiivista.

Vuonna 2019 toimintakate heikkeni 4,6 miljoonaa euroa (4,1 %). Tältä osin kehitys oli vastaava kuin kuntien tilinpäätösennusteiden mukaan keskimäärin (4,5 %). Verotulot kasvoivat edellisvuodesta yli 4,2 miljoonaa euroa (4,2 %). Kunnallisverotuotot kasvoivat vuodessa yli 2,0 miljoonaa euroa johtuen edellisvuoden heikosta kertymästä koko maan tasolla. Yhteisöverot kasvoivat peräti 2,0 miljoonaa euroa (37,2 %) ohittaen kiinteistöverot ainakin toistaiseksi euromääräisesti toiseksi merkittävimpänä verolajina.

Kaupungin vuosikate kasvoi 0,8 miljoonaa euroa eli oli asukasta kohden 500 euroa. Kertapoistoja tehtiin 2,1 miljoonaa euroa, minkä vuoksi tulos kääntyi 1,1 miljoonaa alijäämäiseksi. Kaupungin taseen ylijäämä on 5,5 miljoonaa euroa ja koko konsernin taseen ylijäämä 22,9 miljoonaa euroa eli 1137 euroa/asukas. Toimintakatteen heikennys ja toisaalta taseen tunnusluvut osoittavat, että rakenteellisia uudistuksia tulee edelleenkin jatkaa.

Merkittävä osa kaupungin henkilöstöstä siirtyi 1.1.2019 aloittaneen Kymenlaakson kuntien yhteisen sosiaali– ja terveydenhuollon kuntayhtymän Kymsoten palvelukseen. Vuoden lopussa vakituisessa työsuhteessa oli 599 (1058) työntekijää ja määräaikaisessa 205 (295). Lisäksi työllisyysvaroin palkattua henkilöstöä oli 27 (40). Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät vuoden 2019 aikana kahdella päivällä 16,8 päivään (18,9 päivää / 2018).

Investointeja rahoitettiin 12,0 miljoonalla eurolla. Suurimmat investointikohteet olivat vesihuollon saneeraus- ja suurinvestoinnit yhteensä 3,9 miljoonaa euroa, katujen saneeraukset (1,8), toimitilojen peruskorjaukset (1,1), Tervasaaren laiturit (1,0) sekä uuden paloaseman aloitus (0,6).

Kaupungin lainamäärä oli vuoden lopussa 87,2 miljoonaa euroa. Kokonaislainamäärä kasvoi 3,3 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen lainamäärä oli 4 332 euroa/asukas, mikä oli 200 euroa/asukas edellisvuotta suurempi.

Kaupungin talouden haasteet jatkuvat lähivuosina. Vuonna 2020 koronapandemialla on todennäköisesti suuret vaikutukset myös kuntien talouteen. Pandemia aiheuttaa merkittävät sopeutustarpeet kaupungin talouteen.

Maakunnallisella sote-yhteistyöllä on jatkossakin merkittävä vaikutus kaupungin talouteen ja ratkaisevaa on se, kuinka nopeasti maakunnan sote-palveluverkkoa ja palveluntuotantoa pystytään uudistamaan ja kehittämään. Väkiluvun väheneminen on leikannut verotulokehitystä keskimäärin 0,5 miljoonalla eurolla vuodessa, joten väestökehityksen muutokseen on yritettävä löytää ratkaisuja. Myös kaupungin investointitaso pysyy edelleen korkeana ja investoinnit tulisi pystyä rahoittamaan lainamäärää kasvattamatta.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä maanantaina 30. maaliskuuta. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn tilinpäätös etenee kesäkuussa.

Lisätietoja antavat:
Kaupunginhallituksen pj. Titta Erkkilä, p. 050 536 6006
Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen, p. 040 828 1283
Talousjohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Pin It on Pinterest

Share This