Toiminta poikkeusoloissa jatkuu. Valtioneuvoston viime perjantaina 20.3. tehdyt linjaukset lähiopetuksen järjestämisestä kaikille 1.-3. luokille eivät ole aiheuttaneet oppilaiden määrän kasvua viikolla 13.

Perusopetuksessa on tällä hetkellä noin 90 oppilasta ja etäopetuksessa oppilaita on reilu 1740. Monet huoltajat ovat järjestelleet etätyömahdollisuuksiaan mm. lomien ja palkattomien vapaiden avulla. Todennäköistä on, että lähiopetuksen oppilaiden määrä kasvaa, mikäli etäopetus jatkuu myös pääsiäisen jälkeen.

Perusopetuksessa etäopetuksen käytäntöjä parannellaan ja varmistetaan opetushenkilöstön teknisten välineiden toimivuutta. Opettajilla ja koulunkäynnin ohjaajilla on paljon tehtävää ja suunniteltavaa, mm. miten lähi- ja etäopetusta sekä tehtävien antoja ja tarkastamista on tarkoituksenmukaista tehdä.

Ateriapakettien tilauskäytäntö toimi Wilman kautta melko hyvin, vaikka tilausaika oli melko lyhyt. Viikon 15 ateriapaketit tulevat huoltajille tilattavaksi perjantaina 27.3. klo 10. Ruokapalveluiden toimintaa haastaa tiettyjen ruokatarvikkeiden loppuminen tukusta eikä tilattuja raaka-aineita aina saada. Tämän vuoksi ruokalistoihin tulee muutoksia, minkä oppilaiden huoltajat ovat hyvin ymmärtäneet. Ensi viikolla eri kouluilta jaettavien pakettien kokonaismäärä on lähes  400 kpl. Valmistaudumme ateriapakettien jakeluun parhaillaan, jotta palvelu toimisi mahdollisimman sujuvasti.

Päiväkodeissa ja esiopetuksessa oli keskiviikkona 25.3. yhteensä 106 lasta. Varhaiskasvatuksen laskutuksessa huomioidaan lasten poissaolot Kuntaliiton linjausten mukaisesti. Niille varhaiskasvatuksen työntekijöille, joilla työt ovat merkittäväati vähentyneet, on etsitty korvaavaa työtä mm. perusopetuksen puolella.

 

Lisätedot:
muutosjohtaja Liisa Koski-Lukkari, p. 040 199 1810, liisa.koski-lukkari@hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This