Katuvaloissa on ollut useista syistä johtuvia syttymisongelmia eripuolilla kaupunkia. Syttymisongelmista johtuen katuvalot ovat olleet osin pimeänä.

Huoltourakoitsija tekee parhaillaan huoltokierrosta, jolla kartoitetaan katuvalojen toimivuutta ja korjataan havaittuja vikoja. Huoltokierroksesta johtuen katuvaloja pidetään päällä päiväaikaan niillä kaduilla, joilla tarkastus on parhaillaan menossa. Koko kaupungin kattavan huoltokierroksen tekeminen kestää ensi viikon alkupuolelle.

Mikäli katuvalaistuksessa ilmenee ongelmia ensi viikon jälkeen, kannattaa viasta tehdä ilmoitus HaminAppi-sovelluksen palaute-kohdasta tai sähköpostitse asiakaspalvelu@hamina.fi.

Pin It on Pinterest

Share This