Haminan kaupunki myöntää Hyvinvoiva haminalainen -avustuksia haminalaisille ja Haminassa toimiville yhdistyksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Haettavana on yleis-, kohde- ja toimitila-avustuksia kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muuhun toimintaan. Hakemukset tulee palauttaa 28.2.2020 klo 15.30 mennessä.

HAKEMINEN

Hakemuslomakkeen liitteenä toimitetaan aina toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020. Lisäksi seuraavat liitteet ko. avustusten osalta

  • liikunta-avustukset hakemuksen liitteeksi liikuntatoiminnan määrä erillisellä piste- ja toimintataulukko-lomakkeella
  • kohdeavustukset, liitteeksi vapaamuotoinen selvitys vuoden 2020 tapahtumiin, hankkeisiin ja projekteihin, urheiluseurojen koulutusavustuksiin sekä urheilijakoulutuksen valmennukseen
  • toimitila-avustuksen liitteeksi voi toimittaa vapaamuotoisen selvityksen liitteeksi

Hakemuslomakkeita saa kaupungin asiointipalvelupisteestä (Puistokatu 2) tai lomakkeen voi ladata tästä: Avustushakemus 2020. Vanhoja hakulomakkeita ei saa käyttää.

Liikuntatoimen avustushakemuksen liitteeksi toimintataulukko.

Lomakkeet on palautettava liitteineen 28.2.2020 klo 15.30 mennessä sähköpostilla os. kirjaamo@hamina.fi. Paperimuotoinen hakemus toimitetaan kaupungin asiointipalveluun, Puistokatu 2, PL 70, 49401 Hamina.

Seuraavan taulukon avustuskriteerit on vahvistettu valiokunnissa, ja hakemuslomakkeen kysymyksiin tulee vastata huomioiden nämä vahvistetut kriteerit.

Yksityishenkilöille myönnettävissä avustuksissa kyse on kulukorvauksesta. Kulukorvauksia voidaan maksaa vain tositteita vastaan.

 

Pin It on Pinterest

Share This