Kaupunginjohtaja puhujan paikalla.

Haminan kirjastolla käynnistyi tiistaina 26.9. aluehallintoviraston rahoittama Kirjasto keskustelevan demokratian kohtaamispaikkana ja osallisuuden edistäjänä-hanke. Yksi osa hanketta on Haminan tekijät tutuiksi – keskustelutilaisuudet, joissa Haminan kaupungin eri toimialojen esihenkilöt ja muut työntekijät jalkautuvat kirjastoon keskustelemaan kuntalaisten kanssa omaan toimialaansa ja niiden kehittämiseen liittyvistä teemoista ja esittelemään omaa työtään. Idea tilaisuuksista on saanut alkunsa kaupungin Sisäinen kehittäjä-toiminnasta, jossa kaupungin työntekijät tekevät yhteistyötä yli toimialarajojen.

Ensimmäinen keskustelutilaisuus järjestettiin ti 26.9. Haminan pääkirjastolla otsikolla Kahville kaupunginjohtajan kanssa – Mitä haluaisit kysyä kaupungin viranhaltijalta? Aluksi kirjastopalveluiden esihenkilö Laura Korhonen esitteli hanketta ja tulevia puhujia hankkeen tiimoilta. Tilaisuudessa kaupunginjohtaja Ilari Soosalu kertoi ajatuksistaan liittyen kuntalaisten osallistamiseen ja osallisuuden kokemuksen edistämiseen. Myös yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupunginjohtajalle ja paikalle oli saapunut noin 45 kaupunkilaista.

Osallistuva budjetointi on yksi väline kaupunkilaisten osallistamiseen. Mitä osallistavampi yhteisö on, sitä hyvinvoivampi yhteisö on, alusti Haminan kaupunginjohtaja Ilari Soosalu. 

Kaupunkilaisten kokemukset kaupungilla kulkiessa ja kaupungin palveluita käyttäessä ovat ensiarvoisen tärkeitä kaupungille. Jokainen voi vaikuttaa kuntakulttuuriin äänestämällä, jotta kaupunkilaisten valitsemat valtuutetut ovat päättävässä asemassa suhteessa kaupungin toimintoihin. Vaikuttamisen mahdollisuuksia on myös monia muita, joissa äänensä kotikaupungin edistämiseksi voi saada kuuluviin, kuten erilaiset yhteisöt, palautteen antaminen ja erilaisiin kyselyihin vastaaminen.

Yleisöstä nousi esiin aloite-keskustelun yhteydessä torin esteettömyys ja torin keskellä olevat portaat. Hyvinvointikoordinaattori Mia Iivonen kertoi Ekamin lähihoitajaopiskelijoiden sekä vanhus- ja vammaisneuvoston edustajien kanssa järjestetystä esteettömyyskierroksesta, jonka tarkoituksena oli selvittää kaupungin esteettömyyden haasteita. Kierroksen tuloksista tehdään parhaillaan raporttia ja sen pohjalta tehdään toimenpiteitä esteettömyyden parantamiseksi.

Osallisuusjohtaja Pia Nordman esitti kaupunginjohtajalle kysymyksen, poikkeaako Haminan kuntakulttuuri muusta kuntasektorista. 

– Täällä on selkeästi aktiivisempaa porukkaa ja uskallusta olla yhteydessä kaupunkiin päin, kaupunginjohtaja totesi.

Keskustelussa nousi esiin Hamina-sovellus, joka on kaupunki haminalaisen taskussa. Sen kautta voi antaa palautetta, lukea kaupungin uutisia, etsiä tapahtumia ja paljon muuta. Sovelluksen ja uuden palautekanavan myötä palautteiden antaminen on selvästi lisääntynyt ja sen myötä kaupunkilaisten mielipiteet ovat tulleet paremmin kuuluviin.

Keskusteluun nousi myös kylä- ja asukasyhdistysten osallistumisen mahdollisuudet kaupungin kehittämiseen, ihmisten omien taitojen hyödyntäminen kaupungin toiminnoissa sekä kaupungin verkkosivut. Vaikuttamisen väyliä ovat toki verkkosivut, kaupunkisovellus ja asiointipalvelussa vierailu mutta yleisöstä nousi esiin myös esimerkiksi kohtaamispaikat, joiden kautta pystyy vaikuttamaan kaupungin toimintaan. 

Kaupungissa kehitetään jatkuvasti erilaisia mahdollisuuksia vapaaehtoistyön tekemiseen. Kaupungin toimijat hakevat apukäsiä tapahtumien järjestämiseen mutta lisäksi on erilaisia mahdollisuuksia osallistua, esimerkiksi Vie vanhus ulos-tapahtumaan tai lähteä vaikka lukumummoksi tai -vaariksi koululle. Kaupunki pyrkii yhdistämään näitä toimijoita ja yksi näistä yhdistämisen keinoista on mm. osallistuminen Vapaaehtoistyön tapahtumaan 21.10. tai etsimällä itselle mieluista tekemistä lähellä.fi-palvelusta

Monenlaisia keskustelutilaisuuksia on hankkeen tiimoilta tulossa syksyn ja kevään aikana. Teemoina tulee olemaan mm. arjenturvallisuus, kylätoiminta ja kyläkoulut sekä erilaisten asiantuntijoiden toimialat. 

Neljä naista seisomassa Kasper-salissa.
Yksi Sisäinen kehittäjä-tiimi sai alkuperäisen ajatuksen keskustelutilaisuuksista.

Pin It on Pinterest

Share This