Haminan kaupunkikehitysvaliokunta on kokouksessaan 16.4. valinnut Husulan moduulikoulun toimittajaksi tamperelaisen Parmaco Oy:n. Moduulikoulun yksikköhinta on 42.048 euroa/kk eli kahdeksaksi vuodeksi hankittava koulu on kokonaishinnaltaan 4.036.608 euroa. Parmaco Oy on toimittanut moduulikouluja mm. Lahden Mukkulaan ja Imatran Mansikkalaan.

Haminan kaupunginvaltuusto päätti tämän vuoden tammikuussa, että Husulan uusi koulu toteutetaan moduulikouluna. Koulu sijoittuu samalle tontille nykyisen koulun kanssa. Husulan koulussa sekä oppilaat että henkilökunta ovat kärsineet jo pidemmän aikaa huonon sisäilman aiheuttamista oireista.

Tutkimuksissa on todettu, että nykyistä liikuntatilaa voidaan käyttää edelleen, joten moduulikoulutilaan tulevat luokka- ja tarvittavat huoltotilat. Moduulikoulun etuna nähdään tilojen muunneltavuus oppilasmäärän muuttuessa sekä se, ettei koulu rasita kaupungin tasetta.

Husulan koulun tontin alueella on teetetty pohjatutkimukset, joiden perusteella moduulien toimittajat ovat pystyneet suunnittelemaan rakennukselle sopivat perustukset. Myös perustusten teko kuuluu moduulikoulun toimittajalle. Tontin koon ja tontilla olevan kaasuputken sijainnin takia moduulikoulu toteutetaan Husulaan kaksitasoisena ratkaisuna.

Husulan koulun  rakentaminen aloitetaan kevällä 2019 ja oppilaiden on tarkoitus siirtyä uuteen kouluun jo alkuvuodesta 2020. Siihen asti Husulan koulun oppilaita sijoitetaan tarvittaessa väistötiloihin kaupungin muihin kouluihin. Kaupunki vastaa tarvittavista lakisääteisistä koulukuljetuksista, jotta opetuksen järjestäminen väistötiloissa onnistuu.

Lisätiedot:
Simo Kaksonen, muutosjohtaja
p. 040 199 1830
simo.kaksonen@hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This