Haminan kaupungin Kasvatus ja koulutus -valiokunta hyväksyi 8.5. kokouksessaan Husulan koulun väistöratkaisun toimeenpanon.
Vehkalahden koululaiset pelaamassa

Sekä Husulan koulun että esikoulun tämän hetken sisäilmatilanteen selvittämiseksi on tehty helmikuussa 2019 oppilaille sisäilmakysely, jossa tiedusteltiin oppilaiden kokemia koulurakennuksen sisätilan haittatekijöitä ja rakennuksessa oleskeluun yhdistettyä oireilua.

Sisäilmakyselyn raportti käytiin läpi huoltajille järjestetyssä tilaisuudessa Husulan koulussa 8.4.2019. Raportista ilmenee, että kaikkien luokkien oppilailla on todettu mitä ilmeisimmin sisäilmasta johtuvaa oireilua. Myös huoltajilta saatu selkeä palaute oli, että väistötilat tarvitaan kaikkia luokkaryhmiä varten.

Sujuvan koulunkäynnin varmistamiseksi väistöratkaisu on suunniteltu siten, ettei luokkaryhmiä tarvitse hajottaa ja että koulunkäynti pystytään järjestämään pedagogisesti toimivissa tiloissa.

Husulan koulun toiminta ja oppilaat siirretään toisiin Haminan kouluihin väistöön syyslukukauden 2019 alusta siihen asti, kunnes Husulan uusi moduulikoulu käyttöönotetaan alkuvuodesta 2020.

Väistö järjestetään Husulan koululta järjestettävien kuljetusten avulla seuraavasti:
Luokat 5-6 siirtyvät väistöön Vehkalahden koululle.
Luokat 3-4 siirtyvät väistöön Poitsilan koululle.
Luokat 1-2 siirtyvät väistöön Kannusjärven koululle.

Husulan esikoulun oppilaat sijoitetaan ryhmänä väistötiloihin, jotka sijaitsevat Kokkokallionkadulla.

Kaupunki vastaa tarvittavien lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä.

Väistöratkaisu edellyttää onnistuakseen moninaisia koulunkäynnin järjestelyjä sekä Husulan koulun, esikoulun että väistötiloina toimivien koulujen henkilökunnalta. Toivomme kaikilta eri osapuolilta kärsivällisyyttä tässä haastavassa koulunkäynnin tilanteessa. Tavoiteaikataulu siirtyä väistötiloista uuteen Husulan moduulikouluun on alkuvuodesta 2020.

Lisätietoja:
Sirkka Eklund, Husulan koulun johtaja p. 040 747 7338, sirkka.eklund@hamina.fi (erityisesti oppilaiden huoltajien yhteydenotot)
Tiina Palmola, varhaiskasvatuksen päällikkö p. 040 0561386, tiina.palmola@hamina.fi (erityisesti esikoulun oppilaiden huoltajien yhteydenotot)
Ulla Enamo-Posti, va. tilapalvelupäällikkö p. 040 551 8717, ulla.enamo-posti@hamina.fi (sisäilma-asiat)
muutosjohtaja Liisa Koski-Lukkari, p. 040 199 1810, liisa.koski-lukkari@hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This