Hillonlahden pohjoispuolisella alueella on vireillä asemakaavan muutos. Hillonlahden alueelle on laadittu yhtäaikaisesti kahta eri asemakaavaa (vaihe I ja vaihe II). Nyt nähtävillä olevan vaiheen II asemakaavamuutos sijoittuu Hillonlahden pohjoispuoliselle ja Ensontien eteläpuoliselle, vanhan Hillonkylän alueelle, rajautuen Hillonlahteen. Kaavamuutoksen päätavoite on muuttaa nykyisessä asemakaavassa osoitettua satama-aluetta (LS) teollisuusalueiksi (T/kem-1, T-1).
Suunnittelualueen rajaus

Kaavaehdotusta  ja Syväsataman kaupunginosan korttelin 826 tonttijakoehdotusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 30.4.- 31.5.2021

Kuulutus Hillonlahden alueen kaavamuutoksen VAIHE II ehdotus nähtävillä

Vireillä olevat asemakaavat

 

Pin It on Pinterest

Share This