Husulan koulu remontin keskellä

Hankintakalenterista jokaisella on mahdollisuus seurata hankintasopimusten aikatauluja. Se antaa yrityksille tasapuoliset mahdollisuudet suunnitella tarjouksensa, joka täyttää tilaajan ennalta määrittelemät kriteerit.

Tarjouspyyntöön sisältyy aina ohjeet ja tarjoajalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Niiden avulla tarjouksen sisältö vastaa varmasti pyydettyä ja on näin mukana kilpailemassa hankintasopimuksesta.

Kaupungin hankinnat hoidetaan aina taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Hankintojen kilpailuttamisella saavutetaan kustannussäästöjä sekä varmistetaan tuotteiden ja palveluiden korkea laatu. Kilpailuttaminen on siten hyödyksi kaikille haminalaisille.

Pin It on Pinterest

Share This