Avustuksia myönnetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja syrjäytymistä ehkäiseviin tapahtumiin, sekä vähävaraisten perheiden lasten koulunkäyntiin ja harrastamiseen. Tavoitteena on lasten ja nuorten tasapuolinen harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistaminen sekä uusien, monipuolisten elämysten saaminen yhdessä ikäistensä kanssa. Avustusta voivat hakea paikalliset nuorisopalveluja tarjoavat rekisteröidyt yhteisöt. Kirjalliset avustushakemukset toimitetaan Haminan Vedelle os. PL 18, 49401 HAMINA 31.5.2019 mennessä.

Pin It on Pinterest

Share This