Muutoksella selkiytetään asiakkaan ajanvarausta, kun puhelinnumeroiden aluejaoista luovutaan. Muutoksen myötä ajanvarausnumero on sama kaikille haminalaisille.

Aiemmin Haminassa on ollut käytössä asuinpaikan mukaan määritellyt neljä aluetta (A, B,C,D), joista luovutaan ajanvarauksessa. Aluejako on koettu hankalaksi. Asiakas ei ole aina tiennyt, mihin alueeseen hän kuuluu ja mihin numeroon hänen pitäisi soittaa. Uusi ajanvarausnumero palvelee kaikkia haminalaisia asuinpaikasta riippumatta.
Terveysaseman palvelunumero säilyy ennallaan.
Muutos 15.10.2019 alkaen:

Terveysaseman ajanvaraus, sairaanhoitajat 020 633 6251
kaikkien alueiden yhteinen numero

Puhelinajat:
klo 8-9 Kiireellinen ajanvaraus hoitajille/lääkärille
klo 9-10 Kiireetön ajanvaraus
klo 12-14 Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastausten yms. kyselyt
Sairaanhoitajilta varataan ajat kiireellisissä tapauksissa lääkärin vastaanotoille ja aina sairaanhoitajan vastaanotolle. Sairaanhoitajat suorittavat hoidon tarpeen arviointia, ohjaavat tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan ja antavat neuvontaa puhelimitse.

Terveysaseman palvelunumero 020 633 6250
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14

Lisätietoja:
Iina Hirvilahti, palveluesimies
Haminan terveysasema ja kiirevastaanotto
p. 040 7732 694, vaihde 05 2205, iina.hirvilahti@kymsote.fi

Pin It on Pinterest

Share This