Haminan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on myöntänyt 18.12.2019 pidetyssä tarkastuksessa käyttöönottoluvan Haminan 100-metriselle lippusalolle. Nyt myönnetty lupa on pysyvä, eikä tilapäislupaa enää tarvita.

 

Suursalon käyttörajaksi on A-Insinöörien lausunnon perusteella asetettu 15m/s eli jos tuuli nousee yli tuon rajan, suurlippu lasketaan alas. Käyttöönottotarkastuksessa vielä todettuja asiakirjatäydennyksiä käydään läpi loppukatselmuksessa, joka on sovittu pidettäväksi helmikuussa.

Haminan 100 metriä korkeassa lippusalossa on liehunut maailman suurin Suomen lippu rakennusvalvontaviranomaisen tilapäisluvalla kesäkuusta 2019 alkaen. Lippu on salossa ympäri vuoden joka päivä sisäministeriön suosituksesta, jonka mukaan suurlipulla voidaan sen museaalisen luonteen vuoksi liputtaa myös tavanomaisten liputusaikojen ulkopuolella, kunhan lippu on asianmukaisesti valaistu. Asianmukaisella valaistuksella tarkoitetaan sitä, että lipun värit erottuvat selkeästi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin lippusalon lentoestevaloon liittyvässä luvassa edellytetään lippusalossa olevan vilkkuva valkoinen valo silloin, jos alueella on sähkökatko tai muu häiriö ja lippusalon valaistus ei toimi.

Tällä hetkellä suurlippuja on kaksi, jotka Haminan kaupungille lahjoitti suomalainen lipputehdas Flagmore Oy. Edellisen noston yhteydessä myös varalipussa havaittiin pieni reikä ja lippu päätettiin korjauttaa ennen seuraavaa nostoa. Toinen lipuista on Haminassa ja toinen Flagmoren tehtaalla Pälkäneellä arvioitavana sekä mahdollisesti korjattavana. Samalla Flagmore saa arvokasta tietoa lippumateriaalin kestävyydestä ja sen käyttäytymisestä Suomen olosuhteissa.

Suurlippu nostetaan sääolojen salliessa mahdollisimman pian salkoon. Lipun nostosta ja laskusta on vuoden 2019 kesän ja syksyn ajan huolehtinut Haminan VPK, joka ko. työstä saamillaan korvauksilla on muun muassa tukenut nuoriso-osastonsa toimintaa. Hyvää yhteistyötä pyritään jatkamaan myös ensi vuonna. Lipun liehumista voi seurata jatkossa reaaliajassa internetissä kaupungin verkkosivuille vielä ennen joulua ilmestyvästä  lippulive-kamerasta.

Lisätietoja pysyvästä käyttöluvasta antaa:
Ari Brusila, johtava rakennustarkastaja
p. 040 075 6720, ari.brusila@hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This