Keväällä 2019 hyväksytyn Ekologinen Hamina -ohjelman toteutus on lähtenyt hyvin liikkeelle. Ohjelman ensi vaiheessa kaupunki on toteuttanut mm. useita pyöräilyn edistämiseen tähtääviä toimia. Pyöräilyn edistäminen on yksi kokonaisuus, jolla voidaan vähentää tehokkaasti liikenteen päästöjä.

Haminan kaupungin henkilöstöpäällikkö Pia Nordman on tyytyväinen uusiin kaupunkipyöriin, jotka toimivat samalla kaupungin työntekijöiden virkapyörinä. Kuva: Esa Partanen

 

Toukokuussa 8.5. järjestettiin Pyörällä töihin -aamutapahtuma torilla, jossa jaettiin pyöräilytietoa ja ilmainen aamupala 50 pyöräilijälle. Kesäkuun alussa julkaistiin suuren suosion saavuttanut Haminan kaupunkialueen pyöräilykartta. Kesäkuussa otettiin käyttöön myös Donkey Republic -kaupunkipyöräjärjestelmä, jota on käytetty vajaan kuukauden aikana jo yli sata kertaa. Ohjelman myötä Haminaan laaditaan laajempi kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma.

Muita esimerkkejä alkuvaiheen toimista ovat kaupunkilaisille suunnattu Kuukauden ekovinkki -sarja ja kaupungin osallistuminen maaliskuussa Earth Hour -tapahtumaan. Toukokuussa aloitettiin kulkutapaselvityksen teko, jonka tavoitteena on saada faktatietoa liikkumisesta kaupungin alueella. Ekologisuus otetaan monipuolisesti huomioon myös Haminassa 17-20.7.2019 järjestettävässä Miekat, muurit, musketit -historiafestivaalissa mm. laskemalla tapahtuman hiilijalanjälki.

Ohjelma luo pohjan pitkäjänteiselle työlle

Ekologisuuden edistämiseen keskitytään neljän teeman kautta: kestävä liikenne, rakennusten energiatehokkuus, ekologinen arki ja cleantech-yritystoiminta.

”Ekologinen Hamina -ohjelma vie käytäntöön kaupunkistrategian kaupungin ekologisuuteen tähtäävää tavoitetta. Haluamme, että ekologisuus on yksi Haminan kaupungin kantavista teemoista tulevaisuudessakin”, kertoo Haminan kaupungin muutosjohtaja Simo Kaksonen.

Ekologinen Hamina -työn koordinoinnissa on mukana Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n asiantuntija ja kesäisin Ekologinen Hamina -projektityöntekijä.

”Haminan kaupungin panostus ekologisen kaupungin kehittämiseen viitoittavat hyvin tietä siihen, miten seutumme saadaan näkymään vastuullisesti toimivana”, kertoo kestävän kehityksen ja kiertotalouden asiantuntija Esa Partanen Cursor Oy:ltä.

Hamina tähtää kohden hiilineutraaliutta

Haminan kaupunkikehitysvaliokunta hyväksyi Haminan kaupunkistrategiaa toteuttavan Ekologinen Hamina 2019-2022 -ohjelman kokouksessaan 13.3.2019. Ohjelma toimii samalla Hinku-sitoumuksen toteutusohjelmana. Mukana on yli 50 kuntaa, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 %:n päästövähennys kasvihuonekaasuissa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Haminan kaupunki liittyi Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan Hinku-verkostoon ensimmäisenä kymenlaaksolaisena kuntana vuonna 2017.

Ekologinen Hamina -ohjelma sekä muuta lisätietoja aiheesta löytyy Ekologinen Hamina -linkin takaa.

Pin It on Pinterest

Share This