Haminassa otetaan käyttöön keskiviikkona 15. maaliskuuta uuden, sähköinen palautekanavan, joka mahdollistaa palautteen antamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Palautetta eri aihealueista voi antaa sekä verkossa että kaupungin mobiilisovelluksessa.

Kaupunkilaiset voivat antaa palautetta uuden palautepalvelu kautta mm. kaupungin katujen ja teiden kunnossapitoon, rakentamiseen, ympäristönsuojeluun, liikuntapaikkoihin,  puistoihin ja viheralueisiin, luontokohteisiin ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista. Palvelun kautta voi myös antaa yleistä palautetta kaupungille. Uusi palautekanava korvaa kaupungin nettisivuilla olleen yleisen palautteen lomakkeen ja jatkossa kaikki palautteet käsitellään uuden palvelun kautta. 

Palautepalvelussa on mahdollisuus sijoittaa mm. korjattava tai kuunostettava  kohde myös kartalle. Karttapohjainen palaute on erityisen hyödyllistä esim. tievaurioiden, korjattavien katulamppujen tai muiden tarkkaa paikkatietoa edellyttävien palautteiden kohdalla. Palvelun avulla tieto tarkasta sijainnista välittyy heti suoraan kaupungin organisaatiossa oikealle taholle. Kaikkiin palautteisiin luvataan vastata kolmen arkipäivän kuluessa.

Palautepalvelu mahdollistaa vuorovaikutteisuuden palautteen antajan ja kaupungin välillä. Palvelusta lähtee palautteenantajalle vastaus ja palvelun kautta voi myös täydentää lisätietoja asiaan. Kirjautunut käyttäjä voi seurata palautteen käsittelyä ja tilaa. 

Palautteet on mahdollista julkaista, jolloin ne ovat kaupungin nettisivuilla palautepalvelussa myös muiden nähtävillä. Tämä ominaisuus hyödyttää esimerkiksi palautteissa, joissa useat henkilöt ovat havainneet saman asian ja voivat näin seurata toimenpiteiden etenemistä palvelussa. Palautteet ja vastaukset julkaistaan palautepalvelussa lähettäjän luvalla ja palautekäsittelijän on hyväksyttävä palautteen julkaisu ennen kuin se julkaistaan. Näin varmistetaan, ettei julkaistavaksi mene esimerkiksi arkaluontoisia tietoja.

– Uusi palautepalvelu parantaa haminalaisten mahdollisuuksia antaa palautetta Haminan kaupungille ja samalla pystymme hyödyntämään palautteita aiempaa paremmin omien palveluidemme kehittämisessä, sanoo viestintäasiantuntija Minna Nordström.

Vastaava Trimblen palautepalvelu on käytössä muun muassa Riihimäellä, Oulussa, Jyväskylässä ja Lahdessa.

Verkosta palautepalvelu löytyy kaupungin internetsivuilta  www.hamina.fi/palaute ja myös kaupungin eri palvelualueiden omilta sivuilta. Haminan kaupunkisovelluksen voi ladata oman älypuhelimen sovelluskaupasta.

Pin It on Pinterest

Share This