Haminan kaupunki ja teknologiayhtiö Digita ovat sopineet yhteistyöstä Haminan kaupungin kiinteistöjen hyödyntämisestä mobiiliverkkojen kehittämisessä. Kaupunkilaisille tämä mahdollistaa entistä paremmat mobiiliyhteydet.
Ilmakuva Raatihuoneelta syksyllä.

Digitalisaation mukanaan tuomien palveluiden toimivuus kasvattaa tietoliikenneyhteyksille asetettuja vaatimuksia. Jotta mobiiliverkkoyhteyksien laatu ja kapasiteetti voidaan varmistaa, tarvitaan kattava tukiasemaverkko. Haminan kaupunki ja Digita ovatkin lähteneet nyt yhteistyöhön, jossa osaa Haminan kaupungin kiinteistöistä voidaan hyödyntää tukiasemapaikkoina.  

– Yhteiskunnan digitalisaatiokehitys etenee vauhdilla ja haluamme varmistaa hyvät tietoliikenneyhteydet kaupungin ja kaupunkilaisten tarpeisiin. Mobiiliverkkojen varaan rakennetaan meilläkin monia palveluja ja tietoa kerätään digitaalisesti myös itse kiinteistöistä yhä enenevässä määrin. Pienen kunnan näkökulmasta on optimaalista, että voimme ulkoistaa kattopaikkahallinnoinnin asiantuntevalle taholle ja koordinoida palvelut yhdeltä luukulta”, kertoo Haminan kaupungin kiinteistöpäällikkö Sami Kahila. 

– Olemme erittäin tyytyväisiä Haminan kaupungin kanssa alkavaan yhteistyöhön, jonka ansiosta voimme lisätä laadukkaan digitaalisen infrastruktuurin tarjontaa mobiilioperaattoreille ja muille mobiiliverkkoa rakentaville toimijoille nyt myös Haminan alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Digita tekee sopimukset operaattoreiden kanssa ja vastaa jatkossa kaikista Telecom-toimintaan liittyvästä vuokrauksesta ja sopimushallinnasta”, kertoo Digitan operatiivinen johtaja  Markus Ala-Hautala. 

Lisätietoja:
Haminan kaupunki, kiinteistöpäällikkö Sami Kahila, p. 0400 557 816, sami.kahila(a)hamina.fi 
Digita Oy, operatiivinen johtaja Markus Ala-Hautala, p. 040 054 9023, markus.ala-hautala(a)digita.fi 

Pin It on Pinterest

Share This