Haminan kaupunginvaltuusto kokoontui iltakouluun Raatihuoneella 29.10. aiheenaan vuoden 2019 alusta aloittanut Kymsote ja sen Haminaan kaavaillut palveluiden sekä toimipaikkojen muutokset. Iltakouluun oli kutsuttu Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Kymsoten edustajia vastaamaan valtuutettujen palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen liittyviin kysymyksiin. Kymsotea iltakoulussa edustivat toimitusjohtaja Annikki Niiranen, yhtymähallituksen puheenjohtaja Seppo Rintamo, terveyden ja ikääntymisen palvelujen johtaja Jorma Haapanen sekä suuri joukko muita Kymsoten palvelualuepäälliköitä.

Toimitusjohtaja Niiranen kertoi esityksessään Kymsoten palveluihin kohdistuvista muutoksista, joiden lähtökohtana on alueen väestöennuste. Palveluja tehostetaan ja uudistetaan sekä tehdään uusia toimintamalleja mm. perhekeskustoimintamalli ja suun terveydenhuoltoon Kotkan toimipisteeseen suunniteltu monihuonemalli.

Haminan valtuutettuja kiinnostivat erityisesti haminalaisten palvelut ja aiempiin tietoihin nähden vastaantuloa Kymsotelta on jo saatukin. Haminan terveysaseman kiirevastaanotto siis jatkuu Kymsoten omana palveluna joka päivä vähintään klo 8-21(22). Myös suun terveydenhuollossa särkyvastaanotto ja oikomishoito jatkuvat edelleen Haminassa.

Ikäihmisten palveluissa kaupunkilaisia ja valtuutettuja on viime aikoina keskusteluttanut palveluasumisen yksiköiden lakkautukset. Saviniemen hoivaosasto Ulapan asiakkaat siirtyvät jatkossa Haminassa sijaitsevaan Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus Hoikuun. Kellokallion palvelukeskuksen Mäntyläkoti lakkautetaan hallitusti ja sen asukkaat siirtyvät muihin Haminassa sijaitseviin palveluasumisen yksiköihin. Kellokallion uuden osan toiminta jatkaa entisellään.

Kymsoten menettelytavat eivät saaneet kiitosta valtuutetuilta ja Haminan johdolta. Myös Kymsoteen siirtynyt henkilökunta herätti huolta valtuutetuissa. Vuoropuhelua halutaan lisää ja neuvotteluja palveluista jatketaan siihen saakka, kunnes päätöksiä tehdään. Kymsoten yhtymähallitus kokoontuu 22.11. päättämään vuoden 2020 talousarviosta, jossa on mukana myös esitys sotepalveluiden toimipaikoista. Yhtymävaltuusto kokoontuu viikkoa myöhemmin 29.11. hyväksymään esityksen.

Haminan kaupunginvaltuusto ja johtavat viranhaltijat seuraavat tiiviisti Kymsoten valmistelua sekä esityksiä ja ovat tarvittaessa valmiita nopeisiin toimenpiteisiin, jotta haminalaisten peruspalvelut säilyvät uudistuksista huolimatta heidän omassa kotikaupungissaan.

Lisätiedot:
Elina Inkeroinen-Lalu, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
p. 040 550 0587, elina.inkeroinen-lalu@hamina.fi

Hannu Muhonen, kaupunginjohtaja
p. 040 828 1283, hannu.muhonen@hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This