Kuluvan vuoden ja vuoden 2020 talousarviovalmistelun haasteet käyvät hyvin ilmi tilinpäätöksen luvuista. Kaupunki teki vuonna 2018 ylijäämää 0,45 miljoonaa euroa. Tulos heikkeni selvästi edellisestä vuodesta, jolloin se oli 5,7 M€. Ennakoitua huonompi tulos johtui lähinnä loppuvuoden suuresta menojen kasvusta ja heikosta verotulokehityksestä. Vuoden 2019 talous tulee olemaan haasteellinen ja edellyttää tiukkaa menokuria.

Koko Suomen kasvava talous näkyy jo kaupungin työllisyysluvuissa. Vuoden 2018 joulukuun lopussa työttömyysaste oli 10.9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 13,4 prosenttia. Asukasluvun useamman vuoden kestänyt lasku ei ole taittunut. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Haminan kaupungin ennakkoväkiluku oli vuoden 2018 lopussa 20 297, jossa oli vähennystä 196 edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2018 toimintatuloja kertyi 29,6 miljoonaa euroa ja kuluja kirjattiin 141,1 miljoonaa euroa. Toimintatulot pysyivät edellisvuoden tasossa ja toimintamenot kasvoivat yli 6,2 miljoonaa euroa eli 4,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Korkeaa kasvua selittävät mm. palkkojen korotukset, Tattoon toimintavuoden vaikutus toimintatuottoihin ja -kuluihin sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu. Toimintakate heikkeni 6,2 miljoonaa euroa.

Myös kaupungin vuosikate heikkeni 6,4 miljoonaa euroa eli oli asukasta kohden 462 euroa. Kaupungin taseen ylijäämä on 6,6 miljoonaa euroa ja koko konsernin taseen ylijäämä 23,2 miljoonaa euroa eli 1143 euroa/asukas. Toimintakatteen huomattavan suuri heikennys ja toisaalta taseen tunnusluvut osoittavat, että rakenteellisia uudistuksia tulee edelleenkin jatkaa.

Vuoden lopussa vakituisessa työsuhteessa oli 1058 (1073) työntekijää ja määräaikaisessa 295 (303). Lisäksi työllisyysvaroin palkattua henkilöstöä oli 40 (25). Kaikkiaan henkilöstöä oli vuoden lopun raportointihetkellä 1393, mikä oli 8 henkilöä edellisvuotta vähemmän.

Investointeja rahoitettiin 14,3 miljoonalla eurolla. Suurin vuonna 2018 valmistunut investointi 5,8 M€ oli Pappilansalmen koulu, joka kokonaisinvestointina oli 9 M€. Muita investointeja olivat mm. rakennusten peruskorjaukset ja yhdyskuntatekniikan rakentaminen.

Kaupungin lainamäärä oli vuoden lopussa 83,8 miljoonaa euroa. Kokonaislainamäärä laski 2,2 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen lainamäärä oli 4 130 euroa/asukas, mikä oli 66 euroa/asukas edellisvuotta pienempi. Pitkäaikaisten lainojen kokonaislainamäärä kasvoi 0,8 miljoonalla eurolla 79,9 miljoonaan euroon. Konsernitilivelkaa tytäryhteisöille oli 3,9 miljoonaa euroa.

Kaupungin talouden haasteet jatkuvat lähivuosina. Maakunnallisella sote-yhteistyöllä on merkittävä vaikutus kaupungin talouteen ja ratkaisevaa on se, kuinka nopeasti maakunnan sote-palveluverkkoa pystytään uudistamaan ja kehittämään. Väkiluvun väheneminen on leikannut verotulokehitystä keskimäärin 0,5 miljoonalla eurolla vuodessa, joten väestökehityksen muutokseen on yritettävä löytää ratkaisuja. Myös kaupungin investointitaso pysyy edelleen korkeana ja investoinnit tulisi pystyä rahoittamaan lainamäärää kasvattamatta.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä torstaina 28. maaliskuuta. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn tilinpäätös etenee kesäkuussa.

Lisätietoja antavat:
Kaupunginhallituksen pj. Titta Erkkilä, p. 050 536 6006
Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen, p. 040 828 1283
Talouspäällikkö Kirsi Hämäläinen, p. 0400 846 917

Pin It on Pinterest

Share This