Haminan kaupungin talousarvioesityksessä 2020 kaupunkia ja sen palveluita kehitetään edistämällä kumppanuuksia, vahvistamalla kaupunkilaisten osallisuutta, panostamalla laadukkaaseen kasvatukseen ja opetukseen, henkilöstön osaamisen sekä uudistuvaan johtamiseen, parantamalla elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia sekä turvaamalla hyvät sote-lähipalvelut. Investoinneista merkittävimpiä ovat uusi paloasema, Tervasaaren alue ja katujen saneeraukset.

Haminan kaupungin kehityksessä on näkyvissä positiivisia merkkejä. Asukasluku vähentyminen on ollut edellisvuotta maltillisempaa ja kuntien välinen nettomuutto oli syyskuun loppuun mennessä positiivinen. Työttömyys on ollut laskusuunnassa, mutta syyskuussa työttömyyden lasku näyttää valitettavasti pysähtyneen ja kääntyneen hienoiseen kasvuun työttömyysasteen ollessa 10,4 % (10,1 % / 9_2018).

Googlen vuoden 2019 julkaisemat yhteensä 1,2 miljardin euron lisäinvestoinnit Haminaan ovat kaupungin elinkeinoelämän kannalta merkittävät ja tulevat rakentamisen jälkeenkin tarjoamaan uusia työpaikkoja alueen asukkaille. Myös HaminaKotka Satama Oy:n toiminta on Haminan sataman osalta jatkunut vahvana. Hillonlahden pohjoispuolelle sijoittuva työpaikka-alue tarjoaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia uusille merkittäville elinkeinoelämän toimijoille. Haminan Energia Oy:n LNG-hanke etenee suunnitelmien mukaisesti ja LNG-terminaali on valmis vuoden 2020 lopulla. Hanke työllistää rakennusvaiheessa noin 100 ja vakituisia työpaikkoja syntyy 10. Matkailuun uutta liiketoimintaa haetaan Hamina Festivals-konseptin luomisella vahvistaen Haminan asemaa monipuolisena tapahtumakaupunkina.

Haminan verotus pysyy esityksessä tämän vuoden tasolla. Haminan kunnallisveroprosentti on 21.

Kaupunkistrategian toteuttamista jatketaan toimenpideohjelmien ja kärkihankkeiden avulla.  Näissä korostuu kaupungin vetovoimatekijöihin panostaminen vahvistaen kaupunkilaisten osallisuutta pysyvillä toimintamalleilla sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen. Kuntamarkkinointiin ja viestintään panostetaan aiempaa enemmän. Varhaiserityiskasvatukseen ja aamu- ja iltapäivätoimintaan lisätään resursseja. Lasten erityisen tuen kasvaneeseen tarpeeseen vastataan selvittämällä huolellisesti lisäresursoinnin tarve ja osoittamalla tarvittavat lisämäärärahat kevään osavuosikatsauksen yhteydessä.

Haminan kaupungin vuoden 2020 talousarvioesitys on 1,0 M€ ylijäämäinen. Vesiliikelaitos tavoittelee nollatulosta. Taloussuunnitelmavuosien tuloksetkin ovat positiivisia, mutta haastetta tuo vuonna 2021 yhteisöverotulojen todennäköinen palautuminen normaalille tasolleen sekä kunnallisverotulojen ennusteisiin liittyvä epävarmuus. Rakenteelliset ja tuottavuutta edistävät toimenpiteet ovat edelleenkin välttämättömiä, jotta verojenkorotuksilta vältytään.

Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvioesityksen 28.10.2019. Valtuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 12.11.2019.

Lisätietoja antavat:
Kaupunginhallituksen pj. Titta Erkkilä, p. 050 536 6006
Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen, p. 040 828 1283
Talouspäällikkö Olli Vilen, p. 0400 846 917

Pin It on Pinterest

Share This