Hamina toteutti toukokuussa Kesäpuiston uudistamiseen tähtäävän osallistuvan budjetoinnin pilottihankkeen ensimmäisen osan. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on saada asukkaat mukaan ideoimaan, päättämään ja tekemään yhdessä Haminasta entistäkin parempi, toimivampi ja viihtyisämpi kotikaupunki. Hankkeen ensimmäisen vaiheen kysely oli avoinna 11.5.-7.6.2020. Toinen vaihe hankkeesta toteutetaan syyskuussa.
Ilmakuva kesäpuistosta

Kyselyyn saatiin sähköisiä vastauksia kaikkiaan 164 ja lisäksi kyselyyn sai vastata myös paperilomakkeella. Erilaisia ehdotuksia puiston kehittämiseksi saatiin oli satoja. Lähes joka kolmas vastaajista oli Linnoituksen alueelta, ja myös ulkopaikkakuntalaiset innostuivat kehittämään Kesäpuistoa.  Kyselyyn vastanneista 64% halusi edelleen puiston nimen olevan Kesäpuisto. Uusia nimiehdotuksia olivat mm. Vallipuisto, Tamara Aladinin puisto ja Keskuspuisto.

Vastauksissa toivottiin kunnioitettavan vallien ja puiston pitkää historiaa sekä kehitettävän puistoa kaikki ikäryhmät huomioiden. Myös jo aiemmin esillä ollut Mannerheimintien alikulkutunneli mainittiin kyselyn vastauksissa.

Eri alueille ehdotettiin mm.

  • penkkejä ja piknikpöytiä
  • ankkoja ja luistelualue Ankkalammelle
  • uusia liikunta- ja pelivälineitä
  • vesipistettä ja oleskelupaikkoja
  • vesiaiheita ja istutuksia
  • patsaita ja kivetyksiä.
  • konsertteja ja tapahtumia
  • opastuksia ja kylttejä
  • mahdollisuuksia koirien ulkoiluttamiseen.

Hankkeen toinen vaihe toteutetaan syyskuussa 2020

Ensimmäisen vaiheen jälkeen Atsalea Oy pääsuunnittelijanaan Heikki Laaksonen jatkaa Kesäpuiston suunnittelua kaupunkilaisten ideoiden pohjalta. Mukana suunnittelussa käytetään myös alueen historia-asiantuntijaa sekä muita tarvittavia tahoja. Kesän aikana laaditaan puiston ja puiston eri osien suunnitelmat, joille tehdään myös talousarvioluonnokset.

Haminalaiset pääsevät äänestämään puistosuunnitelmista syyskuussa 2020. Lopullinen päätös tehdään äänestystulosten perusteella, ja se määrittelee myös Kesäpuiston uudistamiseen käytettävän määrärahan. Hanke huomioidaan talousarviossa 2021.

Kesäpuiston uudistamiseen liittyvä rakentaminen alkaa vuonna 2021 ja toteutus tehdään vaiheittain tulevina vuosina.

Kaupunkilaisten osallistaminen jatkuu 

Jatkossakin kaupunkilaisia kuullaan Haminassa monin eri tavoin. Loppukesästä käynnistetään osallisuus-ja hyvinvointikyselyn valmistelu, johon myös kaivataan asukkaiden näkemyksiä kyselyn kysymyksistä verkkosivujen tai HaminApin kautta. Lisäksi pyritään osallistamaan myös niitä kaupunkilaisia, jolla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä kyselyitä.

Lisätiedot:
Osallisuus- ja hyvinvointipäällikkö Rita Maasilta, p. 040 199 1860, rita.maasilta@hamina.fi

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This