Suomen Malmijalostus Oy on valinnut potentiaaliset tehdaspaikkakunnat YVA-ohjelmavaiheeseen perusteellisen sijaintipaikkatarkastelun pohjalta. Valmistelussa lähdetään siitä, että prekursoritehdas tulisi Kokkolaan, Vaasaan, Kotkaan tai Haminaan ja katodiaktiivimateriaali-tehdas Vaasaan tai Kotkaan. Tehtaiden tuotannon kapasiteettivaihtoehtoja arvioidaan ohjelman valmistelun aikana.

YVA-hankeryhmät kootaan Kokkolassa, Vaasassa, Kotkassa ja Haminassa toimivista hankkeen kannalta keskeisistä sidosryhmistä, ja niiden roolina on tukea tiedonkulkua eri osapuolten välillä. Hankeryhmien ohella myös muut yhteisöt ja henkilöt voivat osallistua menettelyyn jättämällä YVA-ohjelmasta kirjallisia mielipiteitä yhteysviranomaiselle myöhemmin ilmoitettavassa määräajassa. Lisäksi hankkeesta järjestetään yleisötilaisuudet, joista yhteysviranomainen ja Suomen Malmijalostus Oy tiedottavat erikseen mm. verkkosivustoillaan. Ennen YVA-menettelyä hankkeesta on käyty myös keskeisten viranomaisten ja hankkeesta vastaavan yrityksen välinen ennakkoneuvottelu.

Lisätietoja asiasta: Suomen Malmijalostus Oy valmistautuu YVA-menettelyyn_mediatiedote 3.1.2020

Pin It on Pinterest

Share This