Haminassa otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausorganisaatio vuoden 2019 alusta. Se oli jatkoa vuoden 2015 organisaatiomuutokselle, jossa tavoitteena oli mm. prosessimainen toimintatapa, tiimityöskentelyn vahvistaminen ja johtamistasojen madaltaminen.

Osana muutosta kaupunginhallitus valitsi kesällä 2018 viiden vuoden määräajaksi kaksi muutosjohtajaa, Liisa Koski-Lukkarin ja Simo Kaksosen. Heidän lisäkseen valittiin eri prosessien palvelupäälliköt Tiina Palmola, Rita Maasilta ja Tapio Glumoff ja johdon asiantuntijapalveluihin palvelupäällikköihin rinnastettavat asiantuntijapäälliköt: hallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja talouspäällikkö.

Syksyllä 2019 kaupungin johtotiimi (kaupunginjohtaja, muutosjohtajat, hallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö) arvioivat kuluneen vuoden toimintaa ja organisaatiomuutoksen toteutumista. Johtotiimi havaitsi, että kuntalaisten osallistaminen ja aktivointi ei ole toteutunut halutulla tavalla, joten kaupunginjohtaja antoi muutosjohtajille ja johdon asiantuntijapalveluiden päälliköille mahdollisuuden esittää omat näkemyksensä nykytilaan ja tehdä muutosesityksiä.

Johtotiimissä syntyi idea johtajien tehtävien kierrättämisestä sekä osaamisen, vahvuuksien ja motivaation paremmasta hyödyntämisestä.

Maanantaina 3.2.2020 kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetäänkin seuraavat muutokset:

  • Muutosjohtaja Simo Kaksosen tehtävät säilyvät ennallaan.
  • Muutosjohtaja Liisa Koski-Lukkari jatkaa koulutus- ja kasvatuspalveluiden johtamista ja lisäksi hänen vastuualueeseensa kuuluvat jatkossa mm. Asumaan Haminaan -projektin toteutus, kumppanuuksien yhteistoimintamalli ja muita Haminan elinvoiman vahvistamiseen liittyviä tehtäviä. Liisalta jää pois aktiivisena ja osallisena -palveluprosessin johtaminen,
  • Henkilöstöpäällikkö Pia Nordman siirtyy osallisuusjohtajan tehtävään ja vastaa mm. aktiivisena ja osallisena -palveluprosessin johtamisesta, viestinnästä, digitalisaation edistämisestä ja hän toimii edelleen myös SOTE-yhteyshenkilönä. Aktiivisena ja osallisena -palvelupäällikön tehtävät pysyvät lähtökohtaisesti ennallaan.
  • Hallintopäällikkö Maria Ovaskan nimike muutetaan hallintojohtajaksi ja tehtävään sisällytetään henkilöstöpalveluiden johtaminen. Hallintojohtajan alaisuudessa työskentelee henkilöstöasioiden asiantuntijana henkilöstöpäällikkö.
  • Talouspäällikkö Olli Vilenin tehtävät säilyvät ennallaan. Nimike muuttuu talousjohtajaksi.

Liitteenä kaavio uudesta toiminnanohjausorganisaatiosta ja muutoksista 1.2.2020

Pin It on Pinterest

Share This