Haminan kaupunginvaltuusto päätti tänään kokouksessaan jatkaa Kymsotessa. Haminassa ollaan oltu tyytymättömiä Kymsoten palveluihin ja syksyn aikana esiin tulleisiin säästötoimiin. Kaupungin vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmavuosien talousarvio jätettiin marraskuussa käsittelyyn vasta joulukuun kokoukseen, koska kaupunki halusi neuvotella vielä Kymsoten kanssa.

Erityisesti syksyn aikana on käyty lukuisia keskusteluja ja neuvotteluja Kymsoten ja muiden omistajakuntien kanssa. Moni asia on saatu korjattua niin, että ne tyydyttävät niin Haminaa kuin myös Kymsotea.

Valtuutetut olivat kokouksessa edelleen kriittisiä, mutta äänestyksen jälkeen Kymsotessa päätettiin jatkaa, koska kaupunki halusi varmistaa, että Haminan lähipalvelut, mm. kiirevastaanotot, säilyvät. Vaikka kritiikki Kymsotea kohtaan on perusteltua, toisaalta kaupungin on järkevää olla mukana palvelujen päätöksenteossa, ja näin ennakoida myös valtakunnallisen soten tullessa palvelujen säilyminen Haminassa.

Erityisesti valtuutettujen puheenvuoroissa oltiin pettyneitä Kymsoten palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen, viestintään ja johdon toimintaan sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Varsinkin palvelujen yhdenmukaistamissuunnitelmat ja menettelytavat ovat poikenneet omistajakuntien tavoitteista..

Peter Muurman (PS) esittikin Kymsoten määrärahan poistamista taloussuunnitelmasta erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta. Äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen taakse asettui kuitenkin 26 valtuutettua, vaikka ryhmät hajosivatkin jonkin verran.

Toinen äänestys käytiin kaupunginvaltuustossa jo ennen sotekeskustelua, kun Perussuomalaisten valtuutettu Ari Rinne esitti noin 177 000 euron lisämäärärahan poistamista paloaseman rakennushankkeesta. Valtuuston enemmistö hyväksyi kuitenkin uuden paloaseman rakentamisen äänin 32/11.

Lisätiedot:

  • Elina Inkeroinen-Lalu, kaupunginvaltuuston pj.
    p. 040 550 0587, elina.inkeroinen-lalu@hamina.fi
  • Hannu Muhonen, kaupunginjohtaja
    p. 040 828 1283, hannu.muhonen@hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This