Hamina Bastionin välittömässä läheisyydessä sijaitseviin asuinkiinteistöihin on tähän asti lähetetty noin kerran kuussa postitse paperinen tiedote tulevista tapahtumista ja niiden mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä lähiympäristölle. Vuonna 2019 Haminan kaupungin tapahtumatuotannon paperipostista noin 99% oli lähiasukkaille suunnattuja tiedotteita. Suurin osa muusta tiedottamisesta ja yhteydenpidosta tapahtuu jo sähköisten kanavien kautta.
HAMINA BASTIONI

Haminan kaupunki pyrkii ottamaan ekologisuuden huomioon kaikessa toiminnassaan. Kaupunkistrategiassa Ekologinen Hamina on yksi strategisista tavoitteista. Haluamme omalta osaltamme vähentää paperin käytön minimiin. Jatkossa lähetämme lähiasukkaille postitse koko kauden tiedotteen noin kaksi kertaa vuodessa. Tämän lisäksi julkaisemme kaikille Hamina Bastionin toiminnasta ja tulevista tapahtumista kiinnostuneille tarkoitetun tiedotteen lähes joka kuukausi (riippuen tulevien tapahtumien ajankohdasta) sähköisessä muodossa. Ekologisuuden lisäksi pyrimme sähköistämisellä myös nopeuttamaan, laajentamaan ja varmentamaan tiedonkulkua.

Tiedotusta kohderyhmien ehdoilla!

Kysyimme alkuvuodesta Hamina Bastionin lähiasukkaiden mielipidettä tiedottamiseen ja sen uudistamiseen. Vastaukset sai lähettää joko sähköisen lomakkeen kautta tai täyttämällä paperisen kyselylomakkeen tapahtumatuotannon toimistolla. Vastaajien määrä oli pieni, mutta yksimielinen. Kyselyyn vastasi noin 20% kohderyhmästä.

Vastanneista noin 94% toivoi saavansa jatkossa tiedon Hamina Bastionin tapahtumista sähköpostitse. Myös Haminan kaupungin nettisivujen ja sosiaalisen median kautta tiedottaminen saivat kannatusta. Vastanneista yksikään ei kannattanut tiedotteiden toimittamista perinteisen paperipostin muodossa.

Jatkossa kaikkien kiinnostuneiden on mahdollista saada lisätietoa Hamina Bastionin tapahtumista sähköpostitse. Oman sähköpostinsa voi ilmoittaa mukaan postituslistaan laittamalla sähköpostia osoitteeseen: hamina.bastioni@hamina.fi. Tiedotamme Hamina Bastionin kuulumisista noin kerran kuukaudessa silloin, kun tapahtumia tai muuta tiedotettavaa on. Hiljaisina ajankohtina tiedotamme harvemmin. Annettuja tietoja käytetään vain Hamina Bastionin asioista tiedottamiseen. Tietoja käsitellään noudattaen lakia ja tietosuojaperiaatteita.

Jaamme tietoa Hamina Bastionin ajankohtaisista asioista myös Haminan kaupungin ajankohtaista -osiossa, HaminApp-sovelluksen kautta sekä Hamina Bastionin Facebook– ja Instagram-sivuilla. Hamina Bastioniin liittyvää tietoa löydät myös osoitteesta www.haminabastioni.fi

Hamina Bastioni mukaan HaminAppiin!

Nyt voit lukea Hamina Bastionin kuulumisia myös HaminApp -sovelluksen kautta. Haminan kaupungin vuoden 2019 lopussa käyttöön ottaman HaminApp -mobiilisovelluksen avulla Haminan kaupungin asukkaat voivat ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin, vastata pikakyselyihin, antaa palautetta ja tutustua kaupungin tapahtumatarjontaan. Sovellus auttaa myös seuraamaan kaupungin uusimpia uutisia suoraan älylaitteen avulla.

Maksuttoman sovelluksen voi ladata Android-puhelimelle Google Play -kaupasta ja iPhonelle Apple App Storesta. Sovellus toimii myös selaimessa.

Haminan kaupunki haluaa viestiä kaupungin asioista asukkailleen ennakoivasti, luotettavasti ja avoimesti. Toiveena on myös aktiivista, vastavuoroista viestintää asukkailta. Lisätietoja koko kaupungin viestinnästä löydät täältä.

Haminan kaupungin tapahtumatuotanto
Toimisto: Raatihuoneentori 1
49400 Hamina
hamina.bastioni@hamina.fi
www.haminabastioni.fi

Pin It on Pinterest

Share This