Google on tänään kertonut investoivansa noin 600 miljoonaa euroa uuden palvelinkeskuksen rakentamiseen Haminassa. Tämä kasvattaa Googlen kokonaisinvestoinnit Haminassa 1,4 miljardiin euroon.

Google on rakentamassa uuden palvelinkeskuksen Haminaan. Uusi keskus sijaitsee yhtiön palvelinkeskusalueella Summan vanhan paperitehtaan tontilla. Investoinnin kokonaisarvo on noin 600 miljoonaa euroa. Tämä kasvattaa Googlen kokonaisinvestoinnit 1,4 miljardiin euroon.

”Googlen mittava palvelinkeskusinvestointi on hieno uutinen ja osoitus vakaasta ja kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä. Investointi vahvistaa Suomen digitaalista infrastruktuuria. Datakeskusten määrän positiivinen kehitys Suomessa yleisemminkin korostaa tarvetta huolehtia osaamisestamme, uusiutuvan energian saatavuudesta sekä tietoliikenneyhteyksien vahvistamisesta ja monipuolistamisesta”, sanoo Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

“Tämä on suurin koskaan tehty yksittäinen investointi Haminan historiassa ja sillä on positiivinen työllisyysvaikutus sekä rakennusvaiheessa että sen jälkeen. Investointi toimii myös koko alueen vetovoimaa lisäävänä tekijänä. Jo yli kymmenen vuotta jatkunut yhteistyö Googlen ja Haminan kaupungin välillä on toiminut erittäin hyvin”, toteaa Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen.

“Tämänpäiväinen investointiuutinen kertoo, kuinka vahvasti Google on sitoutunut Haminaan. Olemme päässeet osaksi paikallista yhteisöä ja saaneet vahvan tuen Kymenlaakson järjestöiltä, oppilaitoksilta ja yrityksiltä. Olemme myös ylpeitä siitä, että kaikki palvelinkeskuksemme ympäri maailman, Hamina mukaan lukien, käyttävät ainoastaan uusiutuvaa energiaa”, Haminan palvelinkeskuksen johtaja Arni Jonsson kertoo.

Viime vuonna Google allekirjoitti kolme uutta uusiutuvan energian hankintasopimusta kolmen suomalaisen tuulipuiston kanssa, yhteiskapasiteetiltaan 190 megawattia. Googlen uusituvan energian hankinnan yhteiskapasiteetti maailmanlaajuisesti on yli 3,4 gigawattia.

“Tutkimuksen mukaan palvelinkeskuksiin tehdyt investoinnit vaikuttavat myönteisesti Suomen digitaaliseen edelläkävijyyteen Euroopassa, työpaikkojen luontiin, uusien taitojen kehittymiseen paikallisesti ja ylipäätään taloudellisiin mahdollisuuksiin. Pelkästään Googlen aiemmin tekemät investoinnit palvelinkeskukseen ovat luoneet vuotuisesti keskimäärin 1 600 työpaikkaa ja tuottaneet yhteensä 660 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset Suomeen. Tarve Googlen palveluille kasvaa päivittäin ja rakennamme palvelinkeskusinfrastruktuuriamme vastaamaan tähän tarpeeseen, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti Suomen talouteen muun muassa syntyvien työpaikkojen kautta”, sanoo Googlen maajohtaja Antti Järvinen.

Taustaksi

  • Googlen palvelinkeskus Haminassa avattiin vuonna 2009.
  • Koko alue työllistää tällä hetkellä noin 300 ihmistä sekä suoraan että välillisesti – it-teknikoista sähkö- ja mekaniikkainsinööreihin, turvallisuus- ja ravintolahenkilökuntaan sekä tilojen hallintapalveluihin.
  • Ennen nyt julkistettua uutta investointia, Googlen investoinnit palvelinkeskukseen ovat olleet vuoden 2009 jälkeen 800 miljoonaa euroa. Copenhagen Economicsin tekemä vuonna 2017 julkaistu raportti totesi näiden investointien luoneet vuotuisesti keskimäärin 1 600 työpaikkaa ja tuottaneet yhteensä 660 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset Suomeen.
  • Viime vuonna Googlen Cloud Platform avasi uuden alueen Suomeen, viidennen Euroopassa. Asiakkaille tämä tarkoittaa pienempiä viiveitä ja sen avulla korkean saatavuusasteen tehokkaita sovelluksia on entistä helpompi luoda hyödyntäen Suomen lähialueiden resursseja.

Lisää tietoa Haminan palvelinkeskuksesta: https://www.google.com/about/datacenters/inside/ + videot Inside a Google data center sekä https://www.youtube.com/watch?v=L018U6FwBTo&t=37s

Timo Nurmi, timo.nurmi@vapamedia.fi, 050 3493597

Pin It on Pinterest

Share This