Technology Playground for future jobs-hanke järjesti Kesä 2.1 Hackathonin 27. ja 29.4. yhteistyössä Cursorin, Ekamin, Proakatemian ja Haminan kaupungin kanssa. Tapahtumassa Ekamin ja lukioiden opiskelijat pääsivät ideoimaan Haminan kesästä 2021 ikimuistoista. Mukana Hackatonissa oli 11 tiimiä ja yhteensä yli 60 henkilöä.
Kesä 2.1 Hackathon, Tapahtuman järjestää Technology playground for future jons -hanke. Tapahtuma järjestetään Howspace alustalla. Inspiraatiopuhujana Riku Rantala ja asiantuntijapuheenvuoro Mikko Kortelainen, Innocode.

– Toivon näkeväni tänään teissä asennetta ja rohkeutta. Teknologian tulee olla kaikkien käytettävissä. Siitä tulee löytää vastauksia pieniinkin asioihin niin silloin se toimii, alusti Maarit Koverola Hackathoniin osallistujia.

Hackathonissa nuorille annettiin Haminan kaupungilta haaste ja, heillä oli kyseinen päivä aikaa vastata haasteeseen. Päivän lopuksi tiimien tuotokset esiteltiin ja arvioitiin Leijonanluolassa. Nuorisokoordinaattori Jenny Amperla Haminan kaupungilta antoi haasteen opiskelijoille. Sen teemana oli Haminan kukkiva kulttuurikesä 2021. 

– Haminassa toimii kaupunginjohtajan asettama Kesä-työryhmä, jossa on laajasti edustettuna kaupungin toimialoja, yrityksiä ja yhdistyksiä. Työryhmän tavoitteena on luoda mahdollisimman rikas tapahtumakesä Haminaan, Jenny alusti tehtävänantoa nuorille ja, kertoi jo suunnitteilla olevista tapahtumista. 

– Kesä-työryhmän toiveena oli, että toimeksiannon kohderyhmänä ovat nuoret, niin haminalaiset nuoret asukkaat kuin matkailijat ja kesäasukkaatkin. Päähuomioina on nuorten aktivointi ja palveluiden saavutettavuus.

Haaste kuului, että minkälaisen matkailu- ja kulttuurikesän innovoisit nuorille Haminaan? Ja miten siitä viestitään? Millaisia viestintävälineitä ja kanavia tulisi käyttää? 

Inspiraatiota ja asiantuntijoita

Päivän aikana Hackathoniin osallistui puhujia ja nuorille oli tarjolla sparrausapua monesta paikasta. Inspiraatiopuhujana toimi Riku Rantala ja asiantuntijapuheenvuoron piti Mikko Kortelainen Innocodelta piti asiantuntijapuheenvuoron, jossa hän esitteli nuorille yrityksen syntyä ja toimintaa. 

– Innovoinnissa ja teknologian kehittämisessä kannattaa aina miettiä, millä keksintö tuotteistetaan. Mietitään innovaation käyttöä ja toimintamahdollisuuksia. Ja sitä, miten sitä hyödynnetään edelleen ja edelleen, Mikko esitteli innovoinnin polkua. 

– Innovointi kannattaa aloittaa tavoitteen asettamisesta, jonka pohjalle on tehty asioita. Sitten tarvitaan intoa, jääräpäisyyttä ja uskoa asiaan. Toinen pointti on se että, kaikkea ei kannata opetella itse vaan kannattaa etsiä se, joka osaa ja, jolla on intoa.

Leijonanluola

Päivän lopussa tuotokset esiteltiin Leijonanluolan tuomaristolle. Tuomareina toimivat Nuori Yrittäjyys aluepäällikkö Maarit Koverola Cursorilta, projektivastaava Niklas Paasalo Ekamilta sekä nuorisokoordinaattori Jenny Amperla ja kulttuurituottaja Henni Kiri Haminan kaupungilta. Molempien päivien tuotokset ja nuorten ideat olivat innovatiivisia, konkreettisia ja valtaosa toteuttamiskelpoisia. Tuomarit arvioivat ideoiden käytettävyyttä, teknologian hyödyntämistä, presentaatiota ja kokonaistoteutusta. Molemmista päivistä palkittiin parhaimmat ideat ja lisäksi tuomaristo antoi kaksi kunniamainintaa. Voittajatiimien kanssa jatketaan ideoiden jatkotyöstöä ja kaikki ideat viedään Haminan kesä-työryhmälle esiteltäväksi.

Pin It on Pinterest

Share This