ENNAKKOÄÄNESTYS

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.-28.3. välisenä aikana.

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Haminassa on:

1) Haminan pääkirjasto, Rautatienkatu 8, 49400 HAMINA

22.-24.3.2023 klo 10.00 – 19.00
25.-26.3.2023klo 10.00 – 14.00
27.-28.3.2023klo 10.00 – 19.00

2) äänestysbussi, jonka ajoreitti ja aikataulu ovat alla olevan mukaiset

Perjantai 24.3.2023

Haminan lukion ja Ekamin kampuksen välinen katu (Koulukatu) klo 10.00-13.00

Lauantai 25.3.2023

Mäntlahti, Pyötsaaren thklo 9.30 – 10.10
Museotien ja Pyötsaarentien risteys

Vilniemi, Seuratalo ​​klo 10.30 – 11.00
Seuratalontie 6, 49400 HaminaKirkkojärvi,

Kirkkojärven koulu klo 11.15 – 11.35
Kirkkojärvi 347, 49400 Hamina

Myllykylä, Parkon kauppa​​​ klo 11.50 – 12.30
Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki

Paijärvi, Kylänmäki 291 ​​klo 12.40 – 13.20
Kylänmäki 291, 49640 Paijärvi

Onkamaa, Kotolan th (vanha kauppa)klo 13.45 – 14.30
Onkamaantie 1014, 49780 Onkamaa

Pyhältö, Sale​​​​ klo 15.00 – 16.00
Mäenpääntie 4, 49660 Pyhältö

Sunnuntai 26.3.2023

Ruissalo, Vehkalahtitalo klo 9.00 – 9.30
Ruissalontie 8, 49410 Poitsila

Neuvoton, Neuvottoman koulu ​​klo 10.00 – 10.30
Suntiontie 1, 49490 Neuvoton

Uusi-Summa, K-Market​​ klo 10.40 – 11.10
Siitosentie 42, 49420 Hamina

Reitkalli, Pekkolankuja 7​​​ klo 11.30 – 12.15
Pekkolankuja 7​​​,
49520 Reitkalli

Metsäkylä, VPK:n parkkipaikka​​ klo 12.30 – 13.15
Metsäkyläntie 390, 49540 Metsäkylä

Husula, Husulan koulu ​​klo 13.30 – 14.30
Töytärintie 20, 49510 Husula

Kannusjärvi, Kannusjärven koulu​​ klo 14.50 – 15.10
Keskikyläntie 233, 49570 Kannusjärvi

Kitula, Kitulan kioski​​ klo 15.20 – 16.00
Kitulantie 49, 49570 Kannusjärvi

Ennakkoäänestys on mahdollinen kaikissa kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa kotikunnasta riippumatta.

LAITOSÄÄNESTYS

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Haminan kaupungin alueella sijaitsevissa laitoksissa ilmoitetaan kussakin erikseen.

Laitosäänestys toimitetaan Saviniemen hoivakodissa, Haminan sairaalassa, Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskuksessa, Esperi Hoivakoti Kolmisoinnussa/osasto Hoivapuisto ja Hoivaranta, Esperi Hoivakoti Vehkahovissa, Mainiokoti Savilahdessa, Attendo Marskissa, Ravimäkiyhdistys ry:n Riimussa ja Myllykylän palvelukeskuksessa sekä Haminan varuskunnassa.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa mikä on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Samassa yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 21.3.2023 klo 16.00 mennessä. Osoite: Keskusvaalilautakunta, PL 70, 49401 HAMINA, puh. 05 749 2500.

Ilmoittautumislomakkeita on saatavissa myös kaupungintalon asiointipalvelusta (Puistokatu 2), johon myös lomakkeen voi palauttaa.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 22.-28.3.2023 sattuvana päivänä kello 9-20.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9-20 äänestysalueittain seuraavasti:

1.  Alakaupunki: Pappilansalmen koulu​, Torvensoittajankatu 2
2.  Husula: Husulan koulu(liik.sali), Töytärintie 20
3.  Kannusjärvi​: Kannusjärven koulu, Keskikyläntie 233
4.  Keskikaupunki​: Haminan Liikuntahalli, Kaarlonkatu 3
5.  Metsäkylä​: Metsäkylän koulu, Tönnösentie 10
6.  Neuvoton​: Neuvottoman koulu, Suntiontie 1
7. Poitsila: Poitsilan koulu​, Rastipolku 7
8. Pyhältö: Pyhällön koulu, Pyhällöntie 380
9. Saviniemi​: Haminan pääkirjasto​, Rautatienkatu 8
10. Summa​: Uuden-Summan koulu​, Siitosentie 58
11. Vilniemi​: Vilniemen urheilutalo, Seurantalontie 6

Haminan kaupungin keskusvaalilautakunta

Pin It on Pinterest

Share This