Niille äänioikeusrekisteriin merkityille äänioikeutetuille, joiden osoite on maistraatin tiedossa, postitetaan viimeistään 21.3.2019 ilmoituskortti, johon liitetään luettelo äänestäjän oman vaalipiirin yleisistä ennakkoäänestyspai-koista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista. Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä. Henkilöllisyyden todistamiseen ei kelpaa pelkästään ilmoituskortti, eivätkä myöskään muut kuvattomat kortit ja asiakirjat. Henkilöllisyys todetaan henkilökortista, passista, ajokortista tai muusta vastaavasta kuvallisesta ja virallisesta asiakirjasta.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3. – 9.4.2019.

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Haminassa on:

  • Haminan pääkirjasto, Rautatienkatu 8, 49400 HAMINA
    3. – 5.4.2019 klo 10.00 – 19.00
    6. – 7.4.2019 klo 10.00 – 14.00
    8. – 9.4.2019 klo 10.00 – 19.00
  • äänestysbussi, jonka ajoreitti ja aikataulu ovat alla olevan mukaiset:

6.4.2019:

Mäntlahti, Pyötsaaren th
Museotien ja Pyötsaarentien risteys
klo 9.30 – 10.10
Vilniemi, Seuratalo
Seuratalontie 6, 49400 Hamina
klo 10.30 – 11.00
Kirkkojärvi, Kirkkojärven koulu
Kirkkojärvi 347, 49400 Hamina
klo 11.15 – 11.35
Myllykylä, Parkon kauppa
Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki
klo 11.50 – 12.30
Paijärvi,
Kylänmäki 291, 49640 Paijärvi
klo 12.40 – 13.20
Onkamaa, Kotolan th (vanha kauppa)
Onkamaantie 1014, 49780 Onkamaa
klo 13.45 – 14.30
Pyhältö, Sale
Mäenpääntie 43, 49660 Pyhältö
klo 15.00 – 16.00

7.4.2019:

Ruissalo, Vehkalahtitalo
Ruissalontie 8, 49410 Poitsila
klo 9.00 – 9.30
Neuvoton, Neuvottoman koulu
Suntiontie 1, 49490 Neuvoton
klo 10.00 – 10.30
Uusi-Summa, K-Market
Siitosentie 42, 49420 Hamina
klo 10.40 – 11.10
Reitkalli, Pekkolankuja 7
49520 Reitkalli
klo 11.30 – 12.15
Metsäkylä, Seuratalo
Metsäkyläntie 393, 49540 Metsäkylä
klo 12.30 – 13.15
Husula, Husulan koulu
Töytärintie 20, 49510 Husula
klo 13.30 – 14.30
Kannusjärvi, Kannusjärven koulu
Keskikyläntie 233, 49570 Kannusjärvi
klo 14.50 – 15.10
Kitula, Kitulan kioski
Kitulantie 49, 49570 Kannusjärvi
klo 15.20 – 16.00

 

LAITOSÄÄNESTYS

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Haminan kaupungin alueella sijaitsevissa laitoksissa ilmoitetaan kussakin erikseen.

Laitosäänestys toimitetaan Muuraskodissa, Kellokallion palvelukeskuksessa, Saviniemen hoivakodissa, Saviniemen hoivaosastossa/osasto Suvanto, Haminan sairaalassa, Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskuksessa, Esperi Hoivakoti Kolmisoinnussa/osasto Hoivapuisto ja Hoivaranta, Esperi Hoivakoti Vehkahovissa, Mainiokoti Savilahdessa, Attendo Marskissa, Palvelutalo Summankodissa, Ravimäkiyhdistys ry:n Riimussa, Haminan varuskunnan terveysasemalla ja Myllykylän palvelukeskuksessa.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa mikä on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Samassa yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaihin 2.4.2019 klo 16.00 mennessä. Osoite Puistokatu 2, 49400 Hamina, puhelin 040 199 1394 tai 05 749 2500. Ilmoittautumislomakkeita on saatavissa kaupungintalon asiointipalvelusta (os. Puistokatu 2) sekä tästä linkistä

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 3. – 9.4.2019 sattuvana päivänä kello 9 – 20.

 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9 – 20 äänestysalueittain seuraavasti:

Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite
1.  Alakaupunki Pappilansalmen koulu (ent. lukio) Torvensoittajankatu 2
2.  Husula Husulan koulu Töytärintie 20
3.  Kannusjärvi Kannusjärven koulu Keskikyläntie 233
4.  Keskikaupunki Keskuskoulu Viipurinkatu 1
5.  Metsäkylä Metsäkylän koulu Tönnösentie 10
6.  Neuvoton Neuvottoman koulu Suntiontie 1
7.  Poitsila Poitsilan koulu Rastipolku 7
8.  Pyhältö Pyhällön koulu Pyhällöntie 380
9.  Saviniemi Haminan pääkirjasto Rautatienkatu 8
10. Summa Uuden-Summan koulu Siitosentie 58
11. Vilniemi Vilniemen urheilutalo Seurantalontie 6

 

Pin It on Pinterest

Share This