Kotkan-Haminan seudun asuntomarkkinoista ja asuinalueista on näkemyksiä lähes yhtä paljon kuin on asukkaita.
Haminan Vilniemen kylän uusia asuinalueita ilmasta kuvattuna.

`Nyt näkemyksiä kootaan yhteen, kun asukkailla on mahdollisuuksia kertoa näkemyksenä millaista asumista ja asuinalueita seudulla on. Asukkaat voivat kertoa kyselyssä sekä unelmistaan että realistisista odotuksistaan asuinalueiden että asuntojen suhteen.

Kysely on auki 4.10. asti ja löytyy osoitteesta bit.ly/asuminenkotkahamina Avautuu uuteen ikkunaan

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia, ja siihen vastanneiden kesken arvotaan 10 kappaletta 50 €:n arvoisia ravintolalahjakortteja tai lahjakortteja suurimpiin kaupparyhmiin.

Kysely on tärkeä osa laajempaa selvitystyötä, jossa kartoitetaan seudun asuntomarkkinatilannetta. Selvityksen tavoitteena on tuottaa kattava kuva seudun asumisen nykytilasta ja kehittämistarpeista, sekä erityisesti selvittää, millaisella asumistarjonnalla voitaisiin vastata nykyistä paremmin seudun asumistarpeisiin. Lisäksi työn tarkoituksena on kehittää seudun vetovoimaisuutta uusien, potentiaalisten asukkaiden näkökulmasta ja myös seudun ulkopuolella asuville suunnataan oma kyselynsä.

Selvitys valmistuu marraskuussa 2020 ja sitä koordinoi seudun kuntien ja Cursor Oy:n yhteinen kaupunkiseutusuunnittelutyöryhmä Avautuu uuteen ikkunaan. Työssä konsulttina toimii aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Avautuu uuteen ikkunaan.

Pin It on Pinterest

Share This