Viime syksynä toteutettiin Haminan kaupungin ensimmäinen asukaskysely, jossa nousi esiin kaupungin keskeisiä ratkaistavia asioita, kuten mm. koulujen sisäilmatilanne, julkisen liikenteen kehittämistarpeet, kaupungin viestinnän parantaminen ja asukkaiden mahdollisuudet osallistua kaupungin kehittämiseen.

Kuva: Vesa Hovi

Koulujen sisäilmatilanteita on ratkottu kaupungissa pitkään. Vanhempien toiveet on pyritty ottamaan näissä vaikeissa asioissa mahdollisimman hyvin huomioon. Oireilevia lapsia on siirretty tilanne- ja tapauskohtaisesti eri kouluihin. Pappilansalmen koulu ratkaisee keskuskoulun ja Vilniemen oppilaiden tilannetta. Seuraava merkittävä parannus asiaan saadaan Husulan uuden koulun ansiosta. Tavoiteaikataulu on, että uusi moduulikoulu on Husulassa käytössä alkuvuodesta 2020. Ennen sitä tarvitaan kuitenkin vaihtoehtoisia tiloja osalle oppilaista, jotta koulutyö onnistuu.

Julkisen liikenteen toimivuutta parannetaan ja liikenneyhteyksiä mm. Kotkaan ja pääkaupunkiseudulle saadaan toimivammiksi. Myös julkisen liikenteen aikataulujen viestinnässä on merkittävää parantamistarvetta. Tästä aiheesta tulee lisätietoa lähiaikoina.

Kaupungin viestintää on lisätty ja edelleen lisätään eri viestintäkanavissa. Asukaskyselyssä nostettiin esiin myös paikallislehti Reimarin merkitys viestintävälineenä. Reimariin toivottiin lisää tietoa kaupungin toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Tämän mukaisesti on alettu toimia. Tavoite on parantaa edelleen myös kaupungin verkkosivuja, jotta asukkaat mm. löytävät tarvitsemansa palvelut ja yhteyshenkilöt jatkossa nykyistä sujuvammin.

Asukaskyselyn vastauksissa toivottiin asukkaille lisää mahdollisuuksia osallistua kaupungin kehittämiseen. Osallistumista tehdään helpoksi satunnaisten kohtaamisten, asukasraatien, keskustelutilaisuuksien, tapahtumien ja palveluiden kehittämistyöpajojen avulla. Tässä on paljon tekemistä.

Mainittujen kehittämiskohteiden rinnalla etenee kaupunkiorganisaation muutos, jossa organisaation toimintaa, rakennetta ja ihmisten tehtävänkuvia on muutettu. Tämä muutos jatkuu edelleen ja asia kerrallaan tavoitteena on edetä kohti asukaskeskeisempää kaupungin toimintaa.

Asukaskyselyn yhteenveto löytyy täältä.

Lisätietoja
Liisa Koski-Lukkari, Haminan kaupungin muutosjohtaja
p. 040 199 1810, liisa.koski-lukkari@hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This