Kolme asemakaavan muutosluonnosta, jotka sijoittuvat Uuteen-Summaan osoitteisiin Kankaantie 14 ja Kerrospolku 3 sekä Saviniemen kaupunginosaan osoitteeseen Pursimiehenkatu 2 sekä viereiselle puistoalueelle, ovat nähtävillä 24.5.- 26.6.2023.
Asemakaavojen muutosluonnosten sijainti kartalla

Uudessa-Summassa, osoitteessa Kankaantie 14 muutoksen tavoitteena on puistoalueen osan käyttötarkoituksen muuttaminen omakotitalotontiksi. Osoitteessa Kerrospolku 3 muutetaan sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuinrakennusten korttelialue asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Saviniemen kaupunginosassa, osoitteessa Pursimiehenkatu 2 muutoksella jaetaan omakotitalotontti kahteen osaan. Viereisellä puistoalueella muutetaan puistoalueen vanhentunut asemakaavamerkintä rautatie- ja katualueesta nykyistä käyttöä vastaavaksi puistoalueeksi.

Kuulutus asemakaavojen luonnoksia nähtäville

Pin It on Pinterest

Share This