Arkeologinen inventointi Mäntlahden ja Pyötsaaren alueella

Inventointi painottuu Mäntlahden ja Pyötsaaren kyläalueille sekä kohteisiin, joiden maankäyttö tulevassa osayleiskaavassa muuttuu. Kyläalueilla suoritetaan myös historiallisen ajan kylätonttien rajojen määrittelyä maastossa.   Tiedote inventointialueen maanomistajille