Kolumneja ja blogikirjoituksia

Liisa Koski-Lukkari, muutosjohtaja
30.7.2018
Haminassa muutos merkitsee uudistamista

Muutumme maailman mukana. Yhtälailla kuin muuhunkin Eurooppaan, Suomeen ja suomalaisiin vaikuttavat vahvasti mm. teknologian kehitys, maailmanpolitiikan tilanteet ja planeettamme ekologinen kestävyys. Lisäksi suomalaisten syntyvyys on laskussa, väestöä eläköityy runsaasti, työelämä on murroksessa ja valtion kassa tiukoilla. Kaikki tämä heijastuu myös kuntien ja kaupunkien toimintaan ja talouteen. Muutos haastaa uudistumaan, jotta pärjättäisiin – ja menestyttäisiin – myös tulevaisuudessa.

Tästä on kysymys Haminassakin. Toimintaympäristömme muuttuu ja haastaa Haminaa muutokseen. Tarvitaan kaupungin palveluiden ja toiminnan uudistamista. Tavoitteina on purkaa niitä kaupungin organisaation rakenteita, jotka estävät ihmisten yhteistyötä tai tiedonkulkua ja käyttöönottaa uusia toimintatapoja, jotka mahdollistavat osaamisen kasvun ja järkevän käytön. Tavoitteena on myös hyödyntää yhä enemmän tekniikkaa, siellä missä se tuo sujuvuutta ja nopeutta palveluihin ja karsii asiantuntijoiden rutiinityötä. Kaupungin palveluja on muotoiltava ja muokattava, jotta ne vastaisivat paremmin sekä vakituisten että kesäasukkaiden ja matkailijoiden tarpeita. Uudistaminen tarkoittaa sekä pieniä arjen muutoksia että merkittävää rakenteiden ja toiminnan muuttamista.

Muutosta ei kukaan tee yksin, ja ihmiset ovat oman työnsä asiantuntijoita. Siksi tarvitsemme kaupungin henkilöstöä vahvasti mukaan uudistamaan omaa työtään ja organisoitumistaan. Lisäksi sovellamme kaupunkiorganisaation kehittämisessä uusia oppeja muista organisaatioista ja toimialoilta. Toisen toimialan hyväksi koettu tuttu käytäntö voi olla toiseen organisaatioon sovellettuna innostava innovaatio.

Kaupunki tuottaa palveluja kaupunkilaisia varten. Keskeistä on ymmärtää, miten asukkaat haluavat uudistaa kaupungin palveluja ja miten he voivat osallistua ja tehdä yhdessä asioita. Tämän vuoksi toteutamme alkusyksystä asukaskyselyn, johon toivomme haminalaisten aktiivisesti osallistuvan. Nopeinta olisi toteuttaa asukaskysely vain verkkokyselynä, mutta varmistaaksemme kaikille mahdollisuuden osallistua, kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella.

Samoin kuin kaupungin organisaation uudistamisessa, myös palveluiden uudistamisessa hyödynnämme asukaskyselyn tulosten lisäksi alueellisia, valtakunnallisia ja maailmalla tehtyjä tutkimuksia. Haemme hyviä käytäntöjä palvelukehityksestä ja toiminnan uudistamisesta niin Suomesta kuin muualtakin maailmalta. Tämäkin on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti tietotekniikan avulla. Ja ennen kaikkea keskustelemme haminalaisten kanssa; kohtaamisten kaupungissa tarvitaan vuorovaikutusta uudistamistyön perustaksi. Tahtotilana on oikeasti rakentaa kaupungistamme hyvinvoiva ja vetovoimainen, maailmanluokan pikkukaupunki.

Yllä mainitut uudistukset eivät todellakaan tapahdu itsestään. Tarvitaan ihmisiä toimimaan yhteistyössä ja eri tehtävissä. Muutosjohtajan tehtävänä on ohjata asioita, tukea ihmisiä, sparrata ja keskustella, jotta uudistaminen etenee haluttuun suuntaan, tarvittavassa aikataulussa ja että asioita tehdään oikeasti yhdessä ihmisten kanssa. Ja jokainen voi tehdä arjessaan tekoja, jotka edistävät asukkaiden hyvinvointia ja Haminan vetovoimaa.