Vilniemen osayleiskaavan muutosehdotus nähtävillä

Kilpailukykyvaliokunta on 29.8.2019 hyväksynyt oikeusvaikutteisen Vilniemen osayleiskaavan uudelleen tarkistetun muutosehdotuksen MRA 19 § mukaisesti nähtäville asetettavaksi.

Yleiskaavaa koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 18.9. – 17.10.2019.