Vilniemen osayleiskaavan muutosehdotus nähtävillä

Kilpailukykyvaliokunta on 6.2.2020 hyväksynyt oikeusvaikutteisen Vilniemen osayleiskaavan uudelleen tarkistetun muutosehdotuksen MRA 19 § mukaisesti nähtäville asetettavaksi.

Yleiskaavaa koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 19.2. – 19.3.2020 Haminan asiointipalvelussa, os. Puistokatu 2, Hamina sekä kaupungin internetsivuilla .