Uimavesien mikrobiologinen laatu elokuussa 2018 Haminan, Virolahden ja Miehikkälän uimarannoilla

Uimavesien mikrobiologinen laatu oli 1.8.2018 yleisiltä uimarannoilta otetuissa näytteissä hyvä. Haminan Pitkien Hiekkojen, Rampsinkarin Virolahden Klamilan uimarannoilla havaittiin näytteenoton yhteydessä syanobakteereja eli sinilevää.

Haminan Pitkien Hiekkojen sinileväkasvustot runsastuivat näytteenottopäivän jälkeen, mutta 6.8. tarkastuksella sinilevää ei havaittu Pitkillä Hiekoilla eikä Rampsinkarilla. Tilanne voi vaihdella nopeasti.

 

Näytteet otettiin seuraavilta rannoilta:

Hamina: Pitkät Hiekat, Rampsinkari, Mustaniemi, Vähäjärvi, Merkjärvi, Salmenvirta, Neuvoton, Savilahti

Virolahti: Pyyhinlampi, Huvisaari, Kiiskijärvi, Klamila

Miehikkälä: Lapjärvi, Vallanjärvi, Kalliokoski, Syväjärvi, Halmaanjärvi, Likolampi, Myllylampi, Hurttala, Muurikkala

 

Uimarantojen uimaveden mikrobiologisen laadun arvioinnissa käytetään uimaveden Escherichia colin ja suolistoperäisten enterokokkien määritystä. Rannikkovesissä Escherichia coli- bakteerien määrän on oltava alle 500 pmy/100 ml ja suolistoperäisten enterokokkien määrä alle 200 pmy/100 ml. Sisämaan vesissä Escherichia coli -bakteerien määrän on oltava alle 1000 pmy/100 ml ja suolistoperäisten enterokokkien määrän alle 400 pmy/100 ml.

Uimaveden laatua arvioidaan näytteenoton yhteydessä aistinvaraisesti, esiintykö syanobakteereita (sinileviä), onko vedessä jätteitä, kuten öljymäisiä ja tervamaisia aineita sekä onko kelluvaa materiaalia (esimerkiksi muovi, kumi, lasi- ja muovipulloja).

Uimavesien laatua seurataan kesän ajan Pitkien Hiekkojen ja Rampsinkarin uimarannoilta kerran kolmessa viikossa otettavin vesinäyttein. Muilta yleisiltä uimarannoilta vesinäyte otetaan kerran kuussa. Lisäksi otetaan uusintanäytteitä tarvittaessa, mikäli uimarantavesille asetetut laatuvaatimukset eivät täyty.

Lisätietoja

terveystarkastaja, Haminan kaupunki p. 05 749 2551