Tutkimustulokset kertovat Hamina Tattoon vahvasta asemasta liiketoiminnassa ja kuluttajakunnassa

Hamina Tattoo teetti Netta Hautamäen opinnäytetyönä turkimuksen tapahtuman vaikutuksesta Haminaan. Tulokset kertovat Hamina Tattoon vahvasta asemasta niin yrityksille kuin paikallisille asukkaille.

Hamina Tattoo on vuodesta 1990 lähtien joka toinen vuosi järjestetty kansainvälinen sotilasmusiikkifestivaali. Hamina Tattoo on 30 vuoden aikana kehittynyt alun perin satamahallissa järjestetyistä marssishow-tapahtumista viikon mittaiseksi festivaaliksi, joka pitää sisällään yli sata tapahtumaa. Tapahtumaviikon ajaksi Haminaan saapuu satoja ulkomaisia ja kotimaisia soittajia sekä tuhansia turisteja paikallisten tapahtumavieraiden lisäksi.

Hamina Tattoo tilasi opinnäytetyötutkimuksen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa restonomiksi opiskelevalta Netta Hautamäeltä. Tutkimus käsitteli Hamina Tattoon vaikutuksia yrityksiin, paikallisiin asukkaisiin sekä tapahtuman ryhmäasiakkaisiin. Tutkimus aloitettiin kesällä 2019 ja se valmistui maaliskuussa 2020.

Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 34 paikallista yrittäjää ja 8 ulkopaikkakuntalaista, Haminaan Tattoo-viikoksi saapunutta yrittäjää. Yritykset jaettiin viiteen tutkimusryhmään, joita olivat kivijalkamyymälät, ravitsemusliikkeet, torimyyjät, ketjuliikkeet jaTattoo-kadun myyjät. Hamina Tattoon ryhmäasiakkaille luotiin verkkokysely. Lisäksi paikallisille asukkaille luotiin kaksi verkkokyselyä, joihin saatiin runsaasti vastauksia.

Tutkimustuloksista nähdään Hamina Tattoon saavuttaneen 30 vuoden aikana vahvan imagon sekä identiteetin paikallisten näkökulmasta. Myös keskimääräisesti useaan kertaan Hamina Tattoossa vierailleet ryhmäasiakkaat kokivat tapahtumakokemuksensa Haminassa yksimielisesti positiivisena. Pääsääntöisesti positiivislähtöiset yrityshaastatteluiden tulokset kertoivat Hamina Tattoon tärkeydestä paikalliselle liiketoiminnalle. Tutkimuksessa kuitenkin erottui myös mielenkiintoisia ja vahvoja kontrasteja eri yritysryhmien havaitsemien vaikutusten välillä.

Hannu Kaukiainen toivoo tilatun tutkimuksen sekä sen johtopäätösten herättävän mielenkiintoa sekä lisäävän aktiivisuutta Hamina Tattoon ja paikallisten yrittäjien välillä. Tutkimuksen eri osa-alueiden tulosten perusteella tutkimuksen tuottanut Netta Hautamäki näkee, että Haminan kaupungilla on rooli yritysyhteistyön elävöittämisessä, jotta jatkossakin monipuolinen ja arvokas tapahtuma voisi jatkaa nousujohteista suuntaansa yhtenä Suomen suurimmista tapahtumista.

Netta Hautamäki kertoo tutkimustuloksista Simo Kaksosen ja haminalaisten yrittäjien aamupalaverissa 18.3. ja kutsuu aiheesta kiinnostuneet yrittäjät paikalle kuuntelemaan ja keskustelemaan.