Turvallisesti työmatkaliikenteessä – haasta itsesi!

Onko sinulle tapahtunut työmatkalla liikennetapaturma? Olisitko itse voinut vaikut- taa tapaturman syntyyn? Millainen työmatkaliikkuja oikeastaan oletkaan? Voisitko itse tehdä vielä nykyistä enemmän turvalliseen liikkumiseen vaikuttavia valintoja?

Työmatka kävellen, pyöräillen tai autoillen on monelle työpäivän vaarallisinta aikaa. Suurin osa työmatkatapaturmista on erilaisia liukastumis-, kaatumis- ja törmäämis- tapaturmia. Vakavimmat onnettomuudet tapahtuvat autoilijoiden törmäyksissä sekä auton ja kevyen liikenteen välisissä konflikteissa.

Lähes kaikkien tapaturmien taustalla ovat inhimilliset virheet, huolimaton toiminta tai tietoinen riskinotto. Syksyn pimeän tullessa liikenteen riskit kasvavat entisestään. Nyt tarvitaan kaikilta kulkijoilta malttia ja valppautta!

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä haastaa kaikki Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella asuvat tai työskentelevät työikäiset miettimään omia liik- kumisvalintojaan ja omaa käyttäytymistään liikenteessä.
Osallistu haasteeseen osoitteessa:  https://forms.strafica.fi/tyoliikennehaaste

Oman haasteensa voi ilmoittaa 5.12. mennessä. Haastekampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan 10 kappaletta Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusviranomaisten kokoamia ”Turvallisesti työmatkaliikenteessä” selviytymispaketteja. Haastekampan- jan tuloksista tiedotetaan laajasti loppuvuoden aikana.

Lisätietoja:

Sonja Lehtonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 0295 029 385
Juha Heltimo, Strafica Oy, 050 369 4604