SAVILAHDEN UIMARANNALTA 27.6.2018 OTETUN UIMAVESINÄYTTEEN MIKROBIOLOGINEN LAATU OLI HYVÄ

Haminan Savilahden uimarannan uimaveden mikrobiologinen laatu oli 27.6.2018 otetussa uusintanäytteessä hyvä. Uimarannan käyttö voi jatkua normaalisti.

Suolistoperäisiä enterokokkeja ja Escherichia coli -bakteereja ei enää esiintynyt vedessä toimenpideraja-arvot ylittäviä määriä.

Uimarantojen uimaveden mikrobiologisen laadun arvioinnissa käytetään uimaveden Escherichia colin ja suolistoperäisten enterokokkien määritystä. Rannikon uimavesille Escherichia coli – bakteerien määrän on oltava alle 500 pmy/100 ml ja suolistoperäisten enterokokkien määrä alle 200 pmy/100 ml.