Ohje kuolleena löydettyjen luonnonvaraisten eläinten käsittelystä

Asutulta alueelta kuolleena löydetyt luonnonvaraiset eläimet voidaan haudata tai hävittää tavallisen sekajätteen mukana. Eläimeen tai lintuun ei pidä koskea paljain käsin, vaan se kannattaa kääriä esimerkiksi muovipussiin tai sanomalehteen. Metsässä tai kauempana asutuksesta löydetyt kuolleet eläimet ja linnut kannattaa jättää löytöpaikalle, missä luonto huolehtii hävittämisestä. Rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun. Kuolleena löydetty riistaeläin kuuluu alueen metsästysoikeuden haltijalle. Löydöstä voi ilmoittaa riistanhoitoyhdistykselle. Jos kuolleena löydetty riistaeläin aiheuttaa haittaa, voi haittaa kärsivä haudata tai hävittää riistaeläimen omalla kustannuksellaan.

Luonnonvaraiset eläimet

 

Asutulta alueelta kuolleena löydetyt luonnonvaraiset eläimet voidaan haudata tai hävittää tavallisen sekajätteen mukana. Eläimeen tai lintuun ei pidä koskea paljain käsin, vaan se kannattaa kääriä esimerkiksi muovipussiin tai sanomalehteen. Metsässä tai kauempana asutuksesta löydetyt kuolleet eläimet ja linnut kannattaa jättää löytöpaikalle, missä luonto huolehtii hävittämisestä. Rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun.

Kuolinsyytutkimuksia kuolleille luonnonvaraisille eläimille tekee Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Kuka tahansa eläimen löytänyt henkilö voi lähettää eläimen tutkimukseen. Tutkimukset tehdään Evirassa maksutta, jolloin lähettäjä maksaa ainoastaan lähetyskulut. Näytteen lähettämisestä kannattaa kuitenkin sopia etukäteen. Mikäli kuolleita eläimiä on runsaasti, on syytä olla yhteydessä kaupungin-/kunnaneläinlääkäriin.

 

Riistaeläimet

Kunnalla, kunnan ympäristön- tai terveydensuojeluviranomaisella ei ole lakisääteistä velvollisuutta hävittää tai hävityttää riistaeläinten kuten hirven, hylkeen tms. raatoja.  Kuolleena löydetty riistaeläin kuuluu alueen metsästysoikeuden haltijalle. Löydöstä voi ilmoittaa riistanhoitoyhdistykselle. Jos kuolleena löydetty riistaeläin aiheuttaa haittaa, voi haittaa kärsivä haudata tai hävittää riistaeläimen omalla kustannuksellaan.

 

Villisiat        

Kuolleena löydetyt villisiat on tärkeää tutkia afrikkalaisen sikaruton varalta. Jos villisika löydetään kuolleena tai kaadetun villisian epäillään olleen sairas, löytäjän/metsästäjän tulisi viipymättä ottaa yhteys kaupungin-/kunnaneläinlääkäriin. Ruho tulee näytteenoton jälkeen haudata noudattaen edellä kuvattuja hautaamisesta annettuja ohjeita.

 

Linkkejä