Mun elämä – Ekamilla 9.3.2020

Ensimmäistä kertaa Haminan kampuksella järjestettiin Mun elämä -tapahtuma. Tapahtuma on 2. vuoden opiskelijoille suunnattu elämänhallintaan keskittyvä päivä, jonka tarkoituksena on tutustuttaa nuoret oman elämän tärkeisiin teemoihin ja nuorten palveluihin. Tapahtuma on toiminnallinen ja nuoret kiertävät pienryhmissä kuusi rastia.

Aikuissosiaalityön rastilla kerrottiin Kymsoten alaisuudessa toimivan sosiaalityön tarjoamista palveluista. Keskustelussa oli esimerkiksi tukiverkoston rakentaminen, toimeentulotuki, kriisiapu ja päihteiden käytön ongelmiin liittyvä tuki.

 

Ohjaamo Haminan pistellä etsittiin vahvuuksia. Ohjaamolta 15-30-vuotias voi hakea apua opintoihin, töiden etsintään ja tulevaisuuden suunnitteluun. Haminassa Ohjaamo toimii Fredrikinkatu 7:ssa ja on avoinna ma-pe 12-16:15.

 

Kelan pisteellä oli polku, jonka kautta käytiin läpi elämän eri vaiheisiin liittyviä tukiasioita. Erityisesti keskustelua käytiin opiskelijoiden tukeen liittyvistä asioista. Haminan Kela löytyy osoitteesta Maariankatu 7. Kela avoinna ma-pe klo 9-12 ja 13-16.

 

Finders – etsivä nuorisotyö antaa alle 29-vuotiaille suunnattua luottamuksellista ja vapaaehtoista ohjausta. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tarjota yksilöllistä tukea ja selkeyttä nuoren asioihin. Heiltä saa tukea esimerkiksi asiointiin Kelassa tai opiskelijan koulupalavereihin. Etsivä nuorisotyö auttaa löytämään elämälle suuntaa silloin, kun koulutus tai työllistyminen ei omin keinoin ole elämäntilanteesta johtuen ajankohtaista. Esimerkiksi opintojen keskeytyessä voi saada apuja Findersista.

 

Liikkuva Ekami pisteellä oli mahdollisuus kokeilla puristusvoimaa, tasapainoa, pompun korkeutta ja paljon muuta. Opiskelijat pohtivat, miksi pitäisi liikkua. Ekami tarjoaa opiskelijoille muun muassa erilaisia liikuntakerhoja, kuntosalikäyntejä ja yksilöllistä liikunnanohjausta. Myös opetus- ja taukotilat on suunniteltu mahdollistamaan liikkumista.

Lotta Repo (Pt tuntiopettaja, liikunta ja terveystieto) esitteli liikuntarasteja Liikkuva Ekami-pisteellä