Maanalaisten johtojen rakentaminen välillä Ensontie-Hillonkuja

Haminan Vesi rakentaa kunnallistekniikkaa välille Ensontie - Hillonkuja. Vesihuoltolinjat tulevat asemakaavan mukaiselle pyörätielle ja johtovarausalueelle. Työ on raivaus ja pohjatutkimusvaiheessa.