Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut Haminan kadulla

Tontinomistajan- ja kaupungin tehtävät

Tontinomistajan tehtävät

Tontinomistajan velvollisuutena on poistaa lumi ja jäätontin kohdalla olevelta
jalkakäytävältä. Jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien
poiskuljetus tarvittaessa kuuluu tontinomistajalle. Myös jalkakäytävän viereinen
katuoja ja sadevesikouru tulee pitää lumettomana ja jäättömänä.
Tontinomistajan tulee tarvittaessa hiekoittaa jalkakäytävä liukastumisen
estämiseksi. Keväinen hiekanpoisto jalkakäytävältä kuuluu myös tontinomistajalle.
Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen
liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta
sekä ojarummun avoinna pitämisestä. Puhtaanapito kuuluu tontinomistajalle tontin
rajasta katualueen keskilinjaan saakka.Tontinomistajan on huolehdittava enintään
kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueella
roskien poistamisesta ja kasvillisuuden siistinä pitämisestä. Jos tällä alueella on
istutuksia, ne hoitaa kunta.

Kunnan tehtävät
Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden
talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapito kuuluu kunnalle
koko katualueella. Kaikkien katualueella olevien istutusten ja muiden kuin alle
kolme metriä leveiden tonttiin rajautuvien viherkaistojen puhtaanapito on kunnan vastuulla.