Kaupunki hakee ratkaisuja Husulan koulun sisäilmaongelmiin

Husulan koulun sisäilmatilanteelle haetaan aktiivisesti ratkaisuja. Kaupungin sisäilmatyöryhmä kokoontui 21.8.2018, jolloin todettiin, ettei Husulan koulussa senhetkisten tietojen perusteella ollut välitöntä tarvetta väistötiloille.

Tiivistykset ja ilmamääräsäädöt on tehty luokissa ja esikoulun puolella. Esikoulu on sijoittunut koulun alakerran tiloihin. Tiloissa on korjattu kosteuden kapillaarisen nousun aiheuttamaa maalin kupruilua hengittävällä maalipinnalla.

Tällä hetkellä Husulan koulussa mahdollisesti sisäilmaan liittyvää oireilua esiintyy kuitenkin noin viidenneksellä oppilailla. Myös henkilökunnalla on esiintynyt jonkin verran oireilua.

Nykytilanteen ratkaisemiseksi käynnistettyjä jatkotoimenpiteitä:

  • Tehdään tarkentavia kuntotutkimuksia loka-marraskuun aikana.
  • Jatkossa seurantaryhmä tiivistää yhteistyötä ja viestintää oppilaiden huoltajien, koulun ja kaupungin välillä.
  • Tehdään välittömästi selvitys, missä ja kuinka paljon kaupungin kouluissa on paikkoja millekin oppilasryhmille ja niitä tarjotaan vaihtoehdoiksi Husulan koululaisille.
  • Tarkistetaan nyt tyhjillään olevan Summan koulun mahdollisuudet toimia väistötilana.
  • Arvioidaan vuokrattavan moduulikoulun mahdollisuudet toimia uutena Husulan kouluratkaisuna.
  • Parannetaan viestintää oppilaiden huoltajien, koulun ja kaupungin välillä.

Kaupunginvaltuuston iltakoulussa 1.10.2018 käsitellään koulujen sisäilmatilannetta. Asiasta tiedotetaan sen jälkeen lisää.

Lisätiedot:
Liisa Koski-Lukkari, muutosjohtaja
p. 040 199 1810, liisa.koski-lukkari@hamina.fi

Minna Nordström, viestintävastaava
p. 040 577 4469, minna.nordstrom@hamina,fi