Kaupungin avustustenhaku käynnissä

Haminan kaupungin yhteisöavustukset ovat haettavissa 29.3.2018 asti. Kaupunki myöntää haminalaisille yhteisöille yleis-, kohde- ja toimitila-avustuksia.

Haminan kaupunki myöntää vuonna 2018 avustuksia seuraavasti:

KULTTUURIAVUSTUKSET

  • Yleis- ja kohdeavustuksia ensisijaisesti haminalaisille kulttuurialan yhdistyksille ja ryhmille sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille. Kohdeavustusta myönnetään sellaisten kulttuuritapahtumien ja hankkeiden toteuttamiseen, joihin kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu. Kohdeavustuksiin kuuluu myös kuntataitelija-apuraha.
  • Kuntataiteilija-apuraha on tarkoitettu työskentelyyn taideprojekteissa kunnan osoittamien kohderyhmien parissa. Vuonna 2018 haemme yhteisötaiteilijaa, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kaupunkilaiset. Kuntataiteilija-apurahaa voivat hakea vain ammattitaiteilijat. Taiteilijan kotikunnan ei tarvitse olla Hamina. Taiteenalaa ei ole rajattu. Apurahan maksimikesto on 6 kk.

LIIKUNTA-AVUSTUKSET

  • Yleis- ja kohdeavustuksia ensisijaisesti haminalaisille urheilu- ja liikuntayhdistyksille. Liikunnan yleisavustuksia myönnettäessä huomioidaan lapsi- ja nuorisotoiminnan laajuus ja toiminnan liikuntapoliittinen ja -kasvatuksellinen merkitys. Kohdeavustuksiin kuuluvat koulutusavustukset.

NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUKSET

  • Yleis- ja kohdeavustuksia nuorisotoiminnan toteuttamiseen ensisijassa haminalaisille nuorisoyhdistyksille, nuorten toimintaryhmille sekä yhteisöille, joiden kohderyhmänä ovat nuoret. Kohdeavustuksiin kuuluvat koulutus- ja materiaalihankinnat.

SOSIAALIPALVELUIDEN AVUSTUKSET

  • Yleis- ja kohdeavustuksia voivat hakea ensisijaisesti haminalaiset yhdistykset.
  • Avustuksia myönnettäessä huomioidaan toiminnan yleishyödyllisyys ja tarpeellisuus sekä laajuus. Samaan toimintaan, jota kaupunki hankkii yhdistykseltä ostopalveluna, ei myönnetä avustuksia.

TOIMITILA-AVUSTUKSET

  • Yhteisöillä on mahdollista hakea toimitila-avustusta oman toimintansa kannalta välttämättömien tilojen ylläpito tai vuokrakustannuksiin.

HAKEMINEN

Hakemuslomakkeen liitteenä toimitetaan aina toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018. Lisäksi seuraavat liitteet ko. avustusten osalta

  • yleisavustukset, liikuntatoiminnan määrä erillisellä piste- ja toimintataulukko-lomakkeella
  • kohdeavustukset, vapaamuotoinen selvitys vuoden 2018 tapahtumiin, hankkeisiin ja projekteihin, urheiluseurojen koulutusavustuksiin sekä urheilijakoulutuksen valmennukseen ja ansioluettelo kuntataiteilija-apurahaan
  • toimitila-avustukset, vapaamuotoinen selvitys liitteeksi

Hakemuslomakkeita saa kaupungin asiakaspalvelupisteestä tai lomakkeen voi täyttää täällä. Vuoden 2017 lomake kelpaa.
Liikuntatoimen avustushakemuksen liitteeksi toimintataulukko.

Lomakkeet on palautettava liitteineen 29.3.2018 klo 15.30 mennessä sähköpostilla os. kirjaamo@hamina.fi. Paperimuotoinen hakemus toimitetaan kaupungin kirjaamoon Raatihuoneelle, Raatihuoneenkatu 1, PL 70, 49401 Hamina. Postitse lähetetyssä hakemuksessa viimeisen hakupäivän postileima riittää.

________________________________________________________________

KESÄN 2018 KENTTIEN JA LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT SEKÄ KORVAUKSET TALVEN 2017-2018 LATUJEN TEOSTA JA KAUKALOIDEN HOIDOSTA

Urheilu- ja pallokenttien käyttövuorot ja Haminan liikuntahallin salivuorot kesäkaudeksi 2018 ovat haettavissa 30.4.2018 klo 15.30. Vuorot haetaan Timmi -järjestelmän kautta.

Talven 2017-2018 hakemukset latujen ja kaukaloiden hoitokustannuksiin tositteineen ja hoitopäiväkirjoineen tulee palauttaa 29.3.2018 mennessä kaupungin kirjaamoon Raatihuoneelle, Raatihuoneenkatu 1, PL 70, 49401 Hamina.