Kaupungin avustushaku käynnissä

Kaupunki myöntää haminalaisille yhteisöille yleis-, kohde- ja toimitila-avustuksia.
Haminan kaupungin yhteisöavustukset ovat haettavissa 12.4.2019 klo 15.30 mennessä.

Haminan kaupunki myöntää vuonna 2019 avustuksia seuraavasti:

KULTTUURIAVUSTUKSET

Yleis- ja kohdeavustuksia ensisijaisesti haminalaisille kulttuurialan yhdistyksille ja ryhmille sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille. Kohdeavustusta myönnetään sellaisten kulttuuritapahtumien ja hankkeiden toteuttamiseen, joihin kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu.

LIIKUNTA-AVUSTUKSET

Yleis- ja kohdeavustuksia haminalaisille urheilu- ja liikuntayhdistyksille. Liikunnan yleisavustuksia myönnettäessä huomioidaan matalan kynnyksen liikuntatarjonta kaikille ikäluokille, lapsi- ja nuorisotoiminnan laajuus ja toiminnan liikuntapoliittinen ja -kasvatuksellinen merkitys. Kohdeavustuksiin kuuluvat koulutusavustukset.

NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUKSET

Yleis- ja kohdeavustuksia nuorisotoiminnan toteuttamiseen ensisijassa haminalaisille nuorisoyhdistyksille, nuorten toimintaryhmille sekä yhteisöille, joiden kohderyhmänä ovat nuoret. Kohdeavustuksiin kuuluvat koulutus- ja materiaalihankinnat.

TOIMITILA-AVUSTUKSET

Yhteisöillä on mahdollista hakea toimitila-avustusta oman toimintansa kannalta välttämättömien tilojen ylläpito tai vuokrakustannuksiin. Toimitila-avustusta haetaan kulttuuri- liikunta- tai nuorisopalveluiden toimialalta.

HAKEMINEN

Hakemuslomakkeen liitteenä toimitetaan aina toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019. Lisäksi seuraavat liitteet ko. avustusten osalta

  • liikunta-avustukset hakemuksen liitteeksi liikuntatoiminnan määrä erillisellä piste- ja toimintataulukko-lomakkeella
  • kohdeavustukset, liitteeksi vapaamuotoinen selvitys vuoden 2019 tapahtumiin, hankkeisiin ja projekteihin, urheiluseurojen koulutusavustuksiin sekä urheilijakoulutuksen valmennukseen
  • toimitila-avustuksen liitteeksi voi toimittaa vapaamuotoisen selvityksen liitteeksi

Hakemuslomakkeita saa kaupungin asiointipalvelupisteestä (Puistokatu 2) tai lomakkeen voi täyttää täällä. Vanhoja hakulomakkeita ei saa käyttää.

Liikuntatoimen avustushakemuksen liitteeksi toimintataulukko.

Lomakkeet on palautettava liitteineen 12.4.2019 klo 15.30 mennessä sähköpostilla os. kirjaamo@hamina.fi. Paperimuotoinen hakemus toimitetaan kaupungin asiointipalveluun, Puistokatu 2, PL 70, 49401 Hamina.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

KESÄN 2019 KENTTIEN JA LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT SEKÄ KORVAUKSET TALVEN 2018 – 2019 LATUJEN TEOSTA JA KAUKALOIDEN HOIDOSTA

Urheilu- ja pallokenttien käyttövuorot ja Haminan liikuntahallin salivuorot kesäkaudeksi 2019 ovat haettavissa 28.2.2019 mennessä. Vuorot haetaan Timmi -tilajärjestelmän kautta.

Talven 2018 – 2019 hakemukset latujen ja kaukaloiden hoitokustannuksiin tositteineen ja hoitopäiväkirjoineen tulee palauttaa 30.4.2019 mennessä kaupungin asiointipalveluun, Puistokatu 2, PL 70, 49401 Hamina.